Traducción Automática del Esperanto al Español (Versión Beta)
Maŝina Tradukilo el Esperanto al la Hispana (Betaa versio)
(Se requiere Internet Explorer / Internet Explorer estas postulata)

Texto Original / Origina Teksto:   Texto Traducido / Tradukita Teksto:
       No traduzca una palabra (salvo las palabras geográficas etc.) que empieza con mayúscula con la excepción de la primera palabra
de la frase. Ne traduku vorton (krom geografiaj vortoj ktp.) kiu komencas per majuskla litero se ĝi ne estas la unua vorto de la frazo.
       Permita el método H. (Resultados pueden ser ambiguos). Permesu la H-metodon. (Rezultoj eble estus dusignifaj).
       Permita corrección de circunflejos. (Resultados pueden ser ambiguos). Permesu cirkumfleksan alĝustigon. (Rezultoj eble estus dusignifaj).
        El creador de este programa no asume responsabilidad por su uso o su correción.
        La kreinto de ĉi tiu programo ne havas prirespondecon pri ĝia uzo aŭ ĝia ĝusteco.

Mapas de dialectos del español.   Spanish dialect maps.    Interlingua Romanova.   
Kartoj pri dialektoj de la hispana lingvo.
   Página traductora del esperanto al inglés.