DICŢIONAR DE BAZĂ DE LA ROMANOVA LA LIMBA ROMÂNĂ

A se întoarce la tabla materii

A B C D E F G I J L M N O P R S T U V

-a : (verb de -ar) sufix pentru timpul prezent; (verb de -ar) sufix pentru imperativul; alternativă pentru -o adjectivelor.
a : (literă) a.
a : (direcţie) la, în.
abajo : (adv) jos, în jos; ABAJO! Jos! Eschivaţi-vă!
abandonar : (tr) a lăsa; a abandona.
abeia : albină.
abertura : deschizătură, gaură; orificiu; ~ ELE'CTRICA priză electrică.
a'bil : abil; îndemânatic.
abilida' : abilitate.
a'bito : obicei.
-able : (verb de -ar) sufix care înseamnă capabil să primească acţiunea verbului, -abil.
-ablida' : (verb de -ar) sufix pentru capacitatea de a primi acţiunea verbului, -abilitate.
abojadura : (s) gropiţă.
abojar : (v) a face o gropiţă în.
abonamento : abonament.
abonar se (a) : a se abona (la).
abondansa : abundenţă.
abortar : a avorta; (intenţionat) a provoca un avort; ~ ACSIDENTALMENTE a avorta neinteţionat.
aborto : avort; (intenţionat) avort intenţionat; ~ ACSIDENTAL avort neinteţionat.
abrasar : (v) a îmbrăţişa.
abraso : (s) îmbrăţişare.
abrer : a deschide.
abreviar : a prescurta.
abrido : (adj) deschis.
abril : aprilie.
abrita : (acţiune) deschidere.
absensa : absenţă; SENTER LA ~ DE (cu emoţie) a simţi absenţa de.
absente : (adj) absent.
absorber : a absorbi; a suge, a sorbi.
absorbido : (adj) absorbit.
aci' : aici; ~ ES iată, aici e, aici sunt.
acirer : a căpăta, a câştiga.
acompaniar : a însoţil; ~ FRECUENTEMENTE a se întovătrăşi cu.
acreditar : a credita.
acsento : accent; ~ SCRIVIDO accent grafic; ~ TO'NICO accent tonic.
acseso : acces.
acsidental : accidental.
acsidente : accident.
acsion : acţiune; ~ DE BORSA acţiune de bursă.
activado : (lumina, un dispozitiv, etc.) aprins, deschis.
activar : (lumina, un dispozitiv, etc.) a aprinde, a deschide.
acto : (teatral) act.
actual : (adj) actual.
acuario : acvariu.
acumular : a acumula; a îngrămădi; ~ VERTICALMENTE a îngrămădi vertical.
acumulasion : (s) acumulare; grămadă; ~ VERTICAL (s) grămadă verticală.
acusar : a acuza.
acusasion : (s) acuzare, acuzaţie.
adaptar (se) (a) : a (se) adapta (la).
adentro : (adv) (direcţie) înăuntru; (prep) ~ DE (intrant în) în, înăuntrul.
aderente : aderent, lipicios.
aderer : (intr) a adera, a se lipi; FASER ~ (tr) a lipi.
-adero : (verb de -ar) sufix pentru un loc pentru acţiunea verbului.
adevante : (adv) înainte.
adio' : adio.
adision : adunare.
adisional : suplimentar.
adisionar : a aduna.
admirador : admirator.
admirar : a admira.
-ado : (verb de -ar) sufix pentru participiul trecut şi adjectivul asemănător; (verb de -ar) sufix pentru primitorul acţiunei.
adolesente : adolescent.
-ador : (verb de -ar) sufix pentru o persoană care face acţiunea verbului obişnuit sau profesional.
-adora : (verb de -ar) sufix pentru instrument, dispozitiv, sau unealtă.
adorar : (v) a adora.
adorasion : (s) adorare.
adulto : adult.
adverbio : adverb.
adversario : adversar.
aeroporto : aeroport.
afecsion : afecţiune, dragoste.
afectuoso : iubitor, afectuos.
afirmar : a afirma.
afirmasion : (s) afirmaţie.
afora : (adv) (direcţie) afară; ~ DI (prep) afară din.
A'frica : Africa.
agajar se : a sta pe vine.
agno'stico : agnostic.
agosto : (lună) august.
agresivo : agresiv.
agrimesura : măsurare pământului.
agro : acru.
agua : apă.
agudo : ascuţit.
agu'ia : ac de cusut.
aieri : ieri.
aio : usturoi.
aiuda : (s) ajutor.
aiudar : a ajuta.
aj : (literă) h.
aja : topor.
ajensa : agenţie.
ajente : agent.
ajer : a acţiona; ~ EN a acţiona pe.
ajetivo : adjectiv.
ajitar : a agita; a scutura, a cutremura; ~ SUO MANO a face semn cu mâna; ~ SE a tremura, a se cutremura.
al : la cel {contracţia de A EL; Vedeţi: a; Vedeţi: el}.
ala : (s) aripă.
ala' : acolo.
alarmar : a pune în alertă.
alarme : (s) alertă.
Albania : Albania.
albergadero : adăpost; han.
albergar : a adăposti; ~ SE a se adăposti.
albricoce : caisă.
alcalino : alcalin.
alcol : alcool.
alegrar : a face bucuros; ~ SE a se bucura; ~ SE DE a fi bucuros de; ~ SE DE CE a fi bucuros că.
alegre : bucuros, fericit.
Alemania : Germania.
alerji'a : alergie.
ale'rjico : alergic.
alguno (sau alguna) : (singular) nişte, un; ~ TIPO (DE) nişte fel (de).
algunos (sau algunas) : (plural) nişte.
alimentar : a hrăni, a alimenta.
alimenteri'a : (magazin) băcănie.
alimento : hrană, aliment, mâncare; ALIMENTOS alimente.
alma : suflet.
alo' : alo.
alpilete : (s) ac.
alternar : a alterna.
altida' : înălţime.
altitude : (geologică) altitudine.
alto : înalt; ALTO! Stai!
aluminio : aluminiu.
amante : iubit, îndrăgostit.
amar : a iubi.
amarilo : galben.
ambiente : ambianţă; mediu înconjurător.
ambos : amândoi.
ambulansa : ambulanţă.
ame'noce : (conj) dacă nu.
Ame'rica : America; LAS AME'RICAS America de Nord şi America de Sud.
amerindio : (american original) indian american.
amigo : (s) prieten; (adj) prietenesc; UN ~ MIO un prieten al meu.
amor : (s) dragoste; FASER EL ~ a face dragoste.
amplida' : lărgime, lăţime.
amplo : larg, lat.
analfabetismo : analfabetism.
analfabeto : analfabet.
analisar : (v) a analiza.
ana'lisi : analiză.
ana'logo : analog.
ananase : ananas.
anarci'a : anarhie.
a'nate : (s) (pasăre) raţă.
anca : şold.
andar {timpuri neregulate prezentului şi imperativului: va} : a merge; ~ A LA DERIVA a fi dus de vânt; ~ A OTRA PARTE a pleca, a se depărta; ~ AL FONDO a se scufunda; ~ A LA SUPERFISE a merge la suprafaţa; ~ ARRETRO a merge înapoi; ~ DE COMPRAS a merge după cumpărături.
-ando : (verb de -ar) sufix pentru participiul prezent.
anelo : (s) inel.
anfibio : amfibiu.
anfitrion : amfitrion.
a'ngulo : colţ; unghi; ~ RECTO unghi drept.
angusto : (adj) îngust, strâmt; subţire.
animal : animal; ~ DOME'STICO animal favorit.
animalete : animal mic.
animista : animist.
anio : an; EL ~ NOVO Anul Nou; EL DI'A DEL ~ NOVO Ziua întâi anului; LA VIJILIA DEL ~ NOVO Ziua ultimă anului; TENER ... ANIOS a avea ... ani.
aniversario : aniversare.
a'njel : înger.
ano : anus.
-ano : sufix pentru locuitor sau membru (obţinut de la loc sau organizaţie).
anotar : a nota.
anotasion : notare; notiţă.
-ansa : (verb de -ar) sufix pentru ideea abstractă (obţinută de la verbul).
ansestral : (s) strămoş; (adj) ancestral.
Anta'rtica : Antarctica.
-ante : (verb de -ar) sufix pentru adjectivul activ verbului.
antes : (adv) înainte; ~ CE (conj) înaintea; ~ DE (prep) (timp) înainte de; ~ DE LA ORA NORMAL înainte de timpul aşteptat, timpuriu.
antigo : antic.
antipasto : aliment aperitiv.
antipa'tico : (adj) antipatic.
anunsiar : a face reclamă la; a anunţa.
anunsio : reclamă; anunţ.
aora : acum.
aparato : aparat.
aparensa : (s) aparenţă.
aparer : a apărea.
apareser : a se ivi, a se arăta, a-şi face apariţia.
aparision : apariţie.
apartamento : apartament.
aparte : deoparte; ~ DE deoparte de la.
apartener (a) {timpuri neregulate prezentului şi imperativului: apartiene} : a aparţine.
apartiene : Vedeţi: apartener.
apati'a : apatie.
apa'tico : apatic.
apelo : (s) apel; FASER UN ~ a apela.
apena : (un moment înainte) tocmai.
ape'ndise : apendice; anexă.
apendisiti : apendicită.
aperitivo : băutură apertivă.
apoiar : (fizic) a susţine, a sprijini; ~ SE SOBRA a se sprijini.
apoio : (s) susţinere, sprijin.
apopleji'a : apoplexie.
aportar : a aduce.
apo'strofo : apostrof.
aprender (a) : a învăţa (Unul foloseşte prepoziţia 'a' înainte de un infinitiv).
apresiar : a aprecia.
apresiasion : apreciere.
aprocsimadamente : (adv) aproximativ.
aprocsimar : a fi aproximativ; ~ SE (A) a se apropia de.
aprovar : a aproba.
aprovasion : aprobare.
apto : (adj) potrivit.
apuntar : (armă) a ţinti.
-ar : (verb de -ar) sufix pentru infinitivul.
ar : (măsură pământului, un sutime a unui hectar) ar.
-ara' : (verb de -ar) sufix pentru timpul viitor.
Arabia Saudita : Arabia Saudită.
aradora : (s) plug.
arania : păianjen.
aranja : (s) (fruct) portocală; ~ MANDARINA (fruct) mandarină.
aranjado : (adj) portocaliu.
arar : a ara.
a'rbitro : arbitru.
a'rbore : arbore, copac.
arbusto : arbust.
arco : arc; arcuş; ~ IRIS curcubeu.
arder : a arde.
ardita : (s) arsură.
are : aer.
arena : nisip.
argumentar : a argumenta.
argumento : argument.
-ari'a : (verb de -ar) sufix pentru timpul condiţional.
Arjentina : Argentina.
arjento : argint.
arjila : argilă.
arjivero : adaptor pentru disc; colecţie de dosari; colecţie de arhive.
arjivo : dosar, colecţie de fişieri; arhivă.
arma : armă; ~ DE FOGO armă de foc.
armado : înarmat.
armadura : (pentru construcţie) schelet.
armar : a înarma.
armario : dulap.
arrestar : a aresta.
arresto : (s) arestare.
arretro : (adv) înapoi, îndărăt.
arrivar : a sosi, a ajunge; ~ EN a ajunge la; ~ EN PORTO a sosi la docul.
arrivata : sosire.
arrose : orez.
arte : artă.
articulasion : balama; articulaţie.
arti'culo : articol.
artifisial : artificial.
artileri'a : artilerie.
asa : (s) mâner.
asasinar : a asasina.
asasino : asasin.
asegurar : (pe viaţă, etc.) a asigura.
asegurasion : (pe viaţă, etc.) asigurare.
asender : a (se) urca (pe), a (se) sui.
asensor : (s) ascensor.
aseptar : a accepta.
aserbo : (adj) amar.
asfalto : (s) asfalt.
asi' : (adv) astfel, aşa; ~ CLAMADO aşa-numit.
Asia : Asia.
a'sido : acid.
asiero : oţel.
asima : (adv) sus.
asimilar (se) : a (se) asimila.
asno : măgar.
asosiasion : asociaţie.
aspa'rago : sparanghel.
asperjar : a stropi.
a'spero : (adj) aspru.
aspersion : (s) picături fine; stropire.
aspiradora : aspirator (de praf).
aspirar : a aspira.
asta : (prep) până la; ~ CE (conj) până ce; ~ LA VISTA! La revedere!
asterisco : (formă ascuţită) stea; asterisc.
asteroide : asteroid.
astro : astru, obiect astronomic.
asu'caro : zahăr.
asur : albastru.
-ata : (verb de -ar) sufix pentru rând acţiunii verbului.
atacar : a ataca.
atace : (s) atac; ~ I VIOLENSA atac şi violenţă.
atei'sta : ateu.
atendedor de infantes : persoană care are grijă copiii în lipsa părinţelor.
atender : a îngriji.
atension : atenţie; grijă.
atento : atent.
a'tico : mansardă.
atleta : atlet.
atle'tica : atletism.
atmosfera : atmosferă.
ato'mico : atomic.
a'tomo : atom.
aton : (peşte) ton.
atracsion : atracţie.
atraer {participiu trecut neregulat: atrai'do} : a atrage.
atrai'do : Vedeţi: atraer.
atra's : (adv) (direcţie) în urma; ~ DE (prep) în urma.
atrave's : (adv) de-a curmezişul; (prep) prin; peste; ~ TODO(S) pretutindeni (în).
atravesar : a traversa.
audase : îndrăzneţ.
audasida' : îndrăzneţitate.
aumentar : (tr) a spori; ~ SE (intr) a creşte, a spori.
aumento : (s) sporire; ~ DE SALARIO sporire de salariu.
auricular : cască sau dispozitiv pentru a auzi.
aurora : (s) zori, auroră.
ausiliar : auxiliar, ajutător.
Australia : Australia.
Austria : Austria.
auto : automobil.
autobu's : autobuz; AUTOBUSES autobuze.
automa'tico : (adj) automat.
automo'bil : automobil.
autor : autor.
autorida' : autoritate.
autorisar : a autoriza.
autovi'a : autostradă.
-ava : (verb de -ar) sufixul pentru imperfectul.
avalanja : avalanşă; ~ DE TERRA avalanşă de pământ.
avansar : a avansa.
avansata : (s) avans, avansare.
avari'a : pană.
avarida' : lăcomie.
avaro : (adj) avar; lacom.
ave : (s) pasăre; (v) (impersonal) e, este, sunt, există, se află; (folosit în timpul perfect) am, ai, a, aţi, au {făcut ceva}; AVE UN RUMOR CE... Se zice că....
avena : ovăz.
aventura : (s) aventură.
aver : (impersonal) a fi, a exista, a se afla; (folosit în timpuri perfecte) a avea {făcut ceva}.
avera' : (impersonal) va fi, se va afla; (folosit în viitorul perfect) voi avea, vei avea, va avea, vom avea, veţi avea, vor avea {făcut ceva}.
averi'a : (impersonal) ar fi, se ar afla; (folosit în condiţionalul perfect) aş avea, ai avea, ar avea, am avea, aţi avea {făcut ceva}.
aversion : (s) aversiune; SENTER ~ DE a nu-i plăcea {Vedeţi: desplaser}.
avertensa : avertisment.
averter : a avertiza.
aveva : (impersonal) era, erau, exista, existau, se afla, se aflau; (folosit în timpul perfect trecut) -sem, -seşi, -se, -serăm, -serăţi, -seră (e.g. IO AVEVA COMPRADO Eu cumpărasem).
avion : avion; ~ DE REACSION avion cu reacţie.
avisar : a aviza, a informa.
aviso : (s) aviz; mesaj.
avocato : avocat.
bacterias : (plural) bacterii.
bagaje : geamantan; BAGAJES geamantane, bagaj.
bagatela : jucărie.
baia : boabă.
bajar : a coborî.
bajo : scund.
bala : (s) glonţ.
balansar (se) : (v) a (se) balansa; a oscila.
balde : găleată.
balena : balenă.
balon : balon.
bambu' : bambus.
banana : (fruct) banană.
bananera : banan.
banca : (pentru a se aşeza) bancă.
banco : (financiară) bancă.
bandeja : tavă.
bandera : steag, drapel.
baniar (se) : a (se) scălda, a face baie.
baniero : cadă.
banio : baie.
bar : cârciumă.
barba : barbă.
barberi'a : bărbierie.
barbero : bărbier.
barca : barcă.
baril : butoi.
barra : bară, vergea.
barrera : barieră.
barricada : baricadă.
base : bază.
bastante : (adj) suficient, destul; (adv) îndeajuns; destul (de); BASTANTES (plural) suficienţi, destui.
bastar : a fi suficient.
baston : (s) baston; toiag, ciomag.
bataia : (s) bătălie.
bater : a lovi; a bate; ~ CON EL PIE a lovi cu piciorul; ~ EN (v) a lovi (pe o uşă, etc.).
batita : (s) lovire; batere, bătaie.
be : (literă) b.
bebe' : bebeluş, copilaş.
Be'ljica : Belgia.
belo : frumos; chipeş.
ben : (interjecţie) păi.
bence : (conj) deşi, cu toate că.
bendaje : (s) bandaj; PONER UN ~ EN a bandaja.
bendiser : a binecuvânta.
bene'volo : binevoitor, drăguţ.
benvener : a ura bun venit.
benvenido : (adj) bun venit.
benviene : Vedeţi: benvener.
besar : a săruta.
beso : (s) sărut, sărutare.
bever : a bea; ~ DI EL SENO (intr) a bea lapte de la sânul.
bevida : (s) băutură; ~ SINSA ALCOL băutură nealcoolică.
biblioteca : bibliotecă.
bico : cioc.
bien : (adv) bine; STAR ~ a fi bine.
bifteca : bucată de carne bovină.
bileto : (bani de hârtie) bancnotă.
biliar : biliard.
biliete : bilet.
binoclos : binoclu, lunetă.
bir : bere.
bisicleta : bicicletă.
bito : (date) bit.
blanco : alb.
blata : gândac de bucătărie, svab.
bloco : butuc; ~ DE ARJILA (DURA) cărămidă.
blusa : bluză.
bobina : bobină; mosor.
boca : gură.
bola : minge, balon.
bolsa : sac; (sac de voiaj) poşetă, geantă.
bolseta (en el vestimento) : buzunar.
bomba : (s) bombă.
bombardar : a bombarda.
bombon : bomboană; BOMBONES bomboane.
bono : bun; BONA NOTJE! Bună seara!; BONO DI'A! Bună ziua!; BONO JORNO! Bună ziua!
bordo : tăiş; margine; muchie.
borsa : bursă de valori.
boteia : (recipient) sticlă; bărdacă.
boton : nasture; buton; (pe o claviatură) clapă; boboc.
botonero : claviatură.
bove : bou, animal bovin; BOVES vite, bovine; PELE DE ~ (s) piele; DE PELE DE ~ (adj) de piele de.
Brasil : Brazilia.
braso : (s) braţ; ~ INFERIOR antebraţ.
breve : (adj) (de timp) scurt.
brilante : strălucitor.
brilar : (intr) a străluci.
brilo : (s) strălucire.
brindar : (sănătatea cuiva, etc.) a închina pentru cineva.
brindis : (s) (sănătatea cuiva, etc.) închinare pentru cineva; BRI'NDISES închinari pentru cineva.
broja : (s) perie; pensulă; penel; ~ DENTAL perie de dinţi.
brojar : a peria.
bronciti : bronşită.
bronsado : (adj) bronzat.
bronsadura : (s) (rezultat de bonzare) bronz.
bronsar se : a se bronza, a face baie de soare.
bronsata : (proces) bronzare, baie de soare.
bronse : bronz.
bruma : ceaţă.
brumoso : ceţos.
bruno : maron, cafeniu.
budista : budist.
bulbulia : (cu aer, etc.) (s) bulă.
buler : a fierbe.
Bulgaria : Bulgaria.
burgo : sat.
burla : (făcută cuiva) farsă.
burlar : a-i face cuiva o farsă.
buro' : (clădire) oficiu; ~ POSTAL oficiu poştal.
burro : unt.
busca : (s) căutare.
buscar : a căuta.
bu'sola : busolă.
ca : (literă) k.
ca : A ~ (direcţie) la casa lui; EN ~ (poziţie) la casa lui.
cabesa : cap.
cabro : capră.
cacauete : arahidă.
cada : fiecare; ~ UNO fiecare; ~ TRES DI'AS din trei în trei zile.
cadena : lanţ.
cader : (intr) a cădea.
cadita : (s) cădere.
cafe' : cafea.
caja : cutie, ladă; casetă; cufăr; ~ POSTAL cutie poştală.
calabasa : dovlecel.
calcular : a calcula, a socoti; ~ EL TE'RMINO MEDIANO a calcula o medie.
ca'lculo : calcul, calculare.
calideto : (adj) puţin cald.
ca'lido : (adj) cald; SER ~ a fi cald.
calma : (s) linişte.
calmado : (adj) calm, liniştit.
calmar : (tr) a calma; ~ SE a se calma.
calor : (s) căldură; TENER ~ a fi cald.
caloradora : radiator.
calorar : a încălzi.
caloroso : cald, călduros.
calsadura : (încălţăminte) pantof.
calsar (se) : a (se) încălţa.
calseta : şosetă; ciorap.
ca'mara : cameră; ~ DE STUDIO (s) cameră de studiu, birou.
camaron : crevete.
cambiar : (tr) a schimba; (un cec) a încasa; (angrenaj) a schimba; ~ ... EN a transforma ... în; ~ SE (intr) a se schimba; ~ SE DE IDEA a se răzgândi.
cambio : (s) schimbare.
ca'mera : aparat de fotografiat; cameră de televiziune.
caminar : a plimba.
caminata : (s) plimbare.
camino : stradă; drum; ~ DE PIE trotuar.
camion : camion.
camisa : cămaşă.
camiseta : maiou.
campana : clopot.
campania : (s) campanie; FASER ~ a face campanie.
campo : (s) câmp; ţară; EL ~ SILVESTRE sălbăticia.
camposanto : cimitir.
ca'nabe : cânepă.
Canada' : Canada.
canal : (natural sau artificial) canal.
candela : lumânare.
candidato : candidat.
cane : câine.
canon : tun.
ca'nser : (boală) cancer.
canson : cântec.
cantar : a cânta.
Ca'nuca : (sărbătoare) Hanucă.
capase : capabil.
capasida' : capacitate.
capasitar : a-i da posibilitatea; a face funcţional.
capital : (s) (economic) capital.
capitale : oraş capital.
capitular : a capitula.
capitulasion : (s) capitulare.
capi'tulo : capitol.
capo' : (copertă a unui motor) capotă.
caprijo : capriciu.
capturado : (s) cineva sau ceva care e capturat.
capturadora : capcană.
capturar : a captura.
capturata : (s) capturare.
capujo : (pentru capul) glugă.
carbon : cărbune; carbon.
caresia : (s) mângâiere.
caresiar : a mângâia.
carga : (s) încărcătură.
cargar : a încărca.
caricatura : caricatură, desen; ~ ANIMADA desen animat.
carne : carne; ~ DE BOVE carne bovină; ~ DE POIO carne de pui; ~ DE OVINO carne de oaie.
caro : drag, dragă, iubit.
carota : morcov.
carreta : căruţă.
carrosa : trăsură, ţinută; trăsură de paradă.
carta : (de joc, de vizită, etc.) carte; ~ DE CRE'DITO carte de credit.
carton : carton.
cartujo : cartuş.
casa : (s) casă; A ~ (direcţie) la casă; EN ~ (poziţie) la casă.
casco : coif, cască.
caserola : tigaie.
casete : casetă.
casiero : (s) casier.
caso : caz.
castelo : castel.
castigar : a pedepsi.
castigo : pedeapsă.
cata'logo : (s) catalog.
categori'a : categorie.
catjador : vânător.
catjar : a vâna.
catjata : (s) vânătoare.
cato'lico : catolic.
causa : (s) cauză.
causar : a cauza.
cautela : (s) grijă, prudenţă.
cauteloso : grijuliu, prudent.
cautju' : cauciuc, gumă.
cavalo : cal.
caverna : (s) peşteră, cavernă.
cavilia : gleznă.
ce : (literă) c.
ce : ce; pe ce; (conj) că; (prep, conj) decât; (pronume relativ) care; PE ~ pe ce; ~ TIPO (DE) ce fel (de); ~ SORPRESA! Ce surpriză!
cejo : brânză.
cerer {timpuri neregulate prezentului şi imperativului: ciere} : a vrea, a dori; a intenţiona {a face ceva}.
cien : cine; pe cine; PE ~ pe cine.
-ciera : sufix pentru ori-; CIENCIERA (CE) oricine (care); CUANDOCIERA oricând.
ciere : Vedeţi: cerer.
cilo- : kilo-.
cilo : kilogram.
ciloersio : kiloherţ.
cilogramo : kilogram.
cilometro : kilometru.
cilovatio : kilowatt.
ci'mica : chimie.
cimicista : chimist.
ci'mico : (s) substanţă chimică; (adj) chimic.
citansa : chitanţă.
clacson : claxon.
clamar : a chema; a numi.
clamata : (s) chemare.
clarificar (se) : a (se) clarifica.
claro : (adj) clar; (nu întunecos) luminos; (la culoare) deschis.
clase : (la şcoală) clasă.
clasificar : (v) a sorta.
clave : cheie; SERRAR CON ~ a încuia.
clavinglesa : cheie franceză.
clavo : cui.
cle'rigo : cleric sau clerică.
clicar : a ţăcăni; ~ DOS VESES a ţăcăni de două ori.
clicata : (s) ţăcănit; DOS CLICATAS (RA'PIDAS) două ţăcănite rapide.
cliente : (s) client; (medical) pacient.
cloaca : (pentru canalizare) canal de scurgere.
clube : (s) club.
cocai'na : cocaină.
coda : (s) coadă.
co'digo : (regule) cod.
codo : cot.
codon : bumbac.
col : varză.
cola : (s) clei; FASER ADERER CON ~ a lipi cu clei.
colar : (s) guler.
colecsion : colecţie.
colecsionar : a colecţiona.
colera : holeră.
co'lera : (s) supărare.
colerar : a supăra; ~ SE a se supăra.
cole'rico : supărat.
colero : colier.
colider con : a se ciocni de.
colo : gât.
Colombia : Colombia.
colonia : colonie.
colonisar : (v) a coloniza.
color : (s) culoare; ~ DE ARANJA (s) culoare portocaliă; DE ~ DE ARANJA (adj) portocaliu.
colorar : a colora.
coluna : stâlp; coloană.
comandar : a comanda, a ordona; ELI ME COMANDO' A FASER LO El mă comandă să eu o facă.
comandata : (s) ordin.
comando : (s) comandă, autoritate.
combater : a se bate; a combate.
combustible : (s) combustibil; PONER ~ EN a alimentar cu combustibil.
comensando en : cu începutul în, din.
comensar : a începe, a porni.
comensata : (s) început.
comentar : (v) a face comentariu (asupra).
comentario : (s) comentariu.
comersiante : comerciant.
comersiar : a face comerţ.
comersio : comerţ.
cometa : cometă.
cometer : a comite; ~ UN ERROR a face o greşeală.
co'mico : comic.
comision : comitet; comisie.
como : cum; (conj) ca; (prep) ca; ~ SI de parcă, ca şi cum.
comociera (ce) : oricum (că).
comoda : closet, toaletă.
comodida' : comoditate.
co'modo : comod.
compani'a : companie.
comparar : a compara.
comparasion : comparaţie.
compartimento : compartiment.
competer : a concura.
competision : competiţie.
competitivo : competitiv.
completamente : (adv) complet; NO ~ (adv) nu complet.
completar : a îndeplini; ~ UNA PROMESA a se ţine de promisiune.
completo : (adj) complet; îndeplinit.
complimentar : a face complimente.
complimento : (s) compliment.
comportamento : comportare; ~ CONVENENTE comportare convenabilă, etichetă.
comportar se : a se comporta.
compra : (s) cumpărătură.
comprar : a cumpăra.
comprender : a înţelege.
comprimedora : (dispozitiv pentru strângere) presă.
comprimer : (pe un buton) a apăsa; a strânge; a stoarce; a strivi.
comprimita : (s) apăsare; strânsoare; strivire.
comprometer : a angaja, a promite; ~ SE a se angaja.
compromiso : angajament.
computadora : computer, calculator.
computar : a calcula.
comun : comun; TENER EN ~ a avea în comun.
comunicar : a comunica; ~ RELIJOSAMENTE (lui Dumnezeu, etc.) a (se) ruga.
comunicasion : comunicare; ~ RELIJOSA (lui Dumnezeu, etc.) rugăciune.
comunida' : comunitate.
con : cu; ~ SON FORTE cu sunet tare; ~ VOSE FORTE cu voce tare.
co'ncavo : concav.
concordar : a fi de acord.
concordia : (s) acord.
concupisensa : (s) poftă.
condenado : condamnat.
condenar : a condamna.
condenasion : condamnare.
condensar : a condensa.
condimentar : a condimenta.
condimento : condiment.
condision : condiţie; A ~ CE (conj) cu condiţia ca, numai dacă.
condisional : condiţional.
condolente : (adj) compătimitor, condoleant.
condoler se : a simţi condoleanţe; IO ME CONDOLE (condoleanţe) îmi pare rău.
conduser : a conduce; (un vehicul) a conduce.
condusita : (s) (într-un vehicul) plimbare cu maşina.
conecsion : legătură.
conectar : a lega, a conecta.
coneio : iepure.
confesar : a mărturisi.
confesion : mărturisire.
confidansa : (s) încredere.
confidar : a se încrede în.
confiscar : (v) a confisca.
conflito : (s) conflict.
conforme a : (prep) conform cu.
confunder : (v) a confunda.
confusion : confuzie.
congreso : congres.
conja : cochilie.
conjestion : îndesare, aglomerare; ~ DE TRA'FICO încurcătură de circulaţie.
conjestionado : aglomerat.
conjestionar : a îndesa, a aglomera.
conjetura : (s) ghicire, presupunere.
conjeturar : a ghici, a presupune.
conjugar : a conjuga.
conjugasion : conjugare.
conjunsion : conjuncţie.
conoser : a cunoaşte; a recunoaşte.
conosimento : cunoaştere; recunoaştere.
conseger : a obţine, a căpăta.
conseiar : a sfătui.
conseio : sfat, sfaturi.
conselio : consiliu; comitet.
conserva : peltea.
conservador : conservator.
conservar : a conserva.
considerar : a considera.
considerasion : consideraţie.
consiensa : conştiinţă.
consiente : conştient; SER ~ (DE) a fi conştient (de).
consister de : a se compune din.
consolar : a consola.
consolasion : (s) consolare.
consonante : (s) consoană.
consultar : a consulta.
consumedor : consumator.
consumer : a consuma.
contabilida' : contabilitate.
contable : (s) contabil.
contactar : a lua legătură cu.
contacto : contact.
contadora : aparat de măsură, contor.
contajoso : contagios, molipsitor.
contaminar : a polua, a contamina.
contaminasion : poluare, contaminare.
contar : a număra; a conta.
contata : (s) numărare.
contenedora : recipient.
contener {timpuri neregulate prezentului şi imperativului: contiene} : a conţine.
contento : (adj) mulţumit, fericit, satisfăcut.
contiene : Vedeţi: contener.
continente : continent.
continu'a : Vedeţi: continuar.
continuar {timpuri neregulate prezentului şi imperativului: continu'a} : a continua; (urmat de timpul progresiv) a continua {a face ceva}.
continuasion : continuare.
continuo : continuu; constant.
conto : (la o bancă, etc.) cont.
contorser (se) : a serpui, a (se) agita.
contra : (prep) contra, împotriva.
contrabando : contrabandă; TRASPORTAR COMO ~ a face contrabandă cu; TRASPORTASION DE ~ (s) transportare contrabandei.
contraer (se) {participiu trecut neregulat: contrai'do} : a (se) micşora, a (se) contracta.
contrai'do : Vedeţi: contraer.
contrario : contrar, opus; AL ~ din contră.
contrasepsion : anticoncepţie, contracepţie.
contraseptivo : anticoncepţional.
contratar : (a face un contract cu) a contracta.
contrato : (s) (acord) contract.
control : (s) mecanism de control, comandă; ~ REMOTO telecomandă.
convecso : convex.
convenente : (adj) potrivit, convenabil.
convener {timpuri neregulate prezentului şi imperativului: conviene} : a fi potrivit, a conveni.
convenser : a convinge.
convension : convenţie.
conversar : a conversa.
conversasion : convorbire, conversaţie.
convicsion : (morală) convingere, părere.
conviene : Vedeţi: convener.
convulsion : (s) convulsie, atac.
copa : pahar pentru vin; (trofeu) cupă.
copia : (s) copie; ~ DE SECURIDA' (s) copie de securitate (de date sau de informaţie).
copiar : a copia; ~ PAR SECURIDA' (date sau informaţie) a copia pentru securitate.
copular (con) : a avea relaţii sexuale (cu), a se împerechea (cu).
coraje : curaj.
corajoso : curajos.
corda : funie, frânghie.
cordeta : coardă, sfoară.
core : inimă, cord.
Corea del Norte : Coree de Nord.
Corea del Sude : Coree de Sud.
corjera : arbore de plută.
corjo : (lemn) plută; CUBREDORA DE ~ dop de plută.
corno : corn.
corpo : corp.
correctamente : (adv) corect.
correcto : (adj) corect.
correia : curea; (pentru un animal) lesă.
correr : a alerga.
correspondensa : (combinare) corespondenţă.
corresponder : a corespunde; ~ A a corespunde lui; ~ CON a corespunde cu.
corridorio : coridor.
corriente : (s) curent; curs.
corrita : (s) alergare; ~ COMPETITIVA (competitivă) întrecere, cursă.
cortado : (adj) tăiat.
cortadora : foarfece.
cortar : a tăia; ~ EN PIESAS a tăia felii, a face bucăţele.
cortata : (s) tăiere; ~ DE PELO tuns; ~ DE UNGIAS manichiură.
corte : curte.
cortese : curtenitor.
cortina : cortină, perdea.
corto : (adj) scurt.
cosa : lucru; obiect; ALGUNA ~ ceva; NENGUNA ~ nimic; TODAS LAS COSAS tot, toate.
coscripsion : serviciu militar obligatoriu.
coscriver : (obligatoriu) a recruta, a lua în armata.
cosina : bucătărie.
cosinadero : (cameră) bucătărie.
cosinar : a găti; ~ AL FORNO a coace.
cospirar : a conspira.
cospirasion : (s) conspiraţie.
costa : (lângă mare sau lac) coastă, ţărm.
costar : a costa.
costela : (os) coastă.
costipar se : a răci.
costipasion : (boală) răceală.
costitusion : constituţie.
costo : (s) cost; preţ; ~ POSTAL cost trimiterii prin poştă.
costoso : costisitor.
costrucsion : construire.
costru'e : Vedeţi: costruer.
costruer {timpuri neregulate prezentului şi imperativului: costru'e} : a construi, a clădi.
costume : obicei; DE ~ obişnuit.
costura : cusut.
costurar : a coase.
coteleta : cotlet.
covarde : laş.
covertura : pătură.
covre : cupru, aramă.
cranio : craniu.
cravata : cravată.
crear : (copii) a-şi creşte, a educa; (vite) a creşte.
credensa : credinţă.
creder : a crede.
cre'dito : (s) credit.
crema : cremă; ~ PAR RASURAR cremă de bărbierit.
creser : (intr) a creşte; a dezvolta.
cresimento : creştere; dezvoltare.
cribadora : (s) sită.
cribar : a cerne.
crico : cric; ELEVAR CON UN ~ a înălţa cu cric.
crime : crimă.
criminal : criminal.
crisi : criză.
cristiano : creştin.
criterio : criteriu.
cri'tica : (s) critică; recenzie.
criticar : (ca critic) a critica; a recenza.
cri'tico : (s) critic; (adj) critic.
cronometrar : a cronometra.
crudo : crud.
cruse : (s) cruce.
crustasio : crustaceu.
cu : (literă) q.
cuaderno : caiet; (carte) agendă.
cuadrado : (formă) pătrat.
cuadrar : a ridica la pătrat.
cuadro : cadru, ramă.
cual : (interogativ singular) care, pe care.
cualce : orice; ~ COSA orice; ~ OTRA COSA altceva; ~ PERSONA oricine.
cuales : (interogativ plural) care, pe care.
cualida' : calitate; caracter.
cuando : când.
cuantida' : cantitate.
cuanto : cât; (urmat de adjectiv sau adverb) cât de.
cuantos : câţi, câte.
cuarenta : patruzeci.
cuarente'simo : (ordinal) patruzecilea.
cuarentieme : (fracţie) patruzecime.
cuarto : (fracţie) sfert, pătrime.
cuasi : aproape, gata-gata.
cuatre'simo : (ordinal) patrulea.
cuatrieme : (fracţie) sfert, pătrime.
cuatro : patru.
Cuba : Cuba.
cubar : a ridica la cub.
cubo : (s) cub.
cubredora : (s) capac.
cubrer : a acoperi.
cuciara : lingură.
cuestion : chestiune.
cujin : pernă.
cujinero : faţă de pernă.
culpa : (s) culpă, vină.
culpable : (adj) vinovat.
culpar : a învinovăţi.
cultivadero : (s) fermă.
cultivador : fermier.
cultivados : semănături.
cultivar : (tr) (recolte) a cultiva.
cultivasion : cultivare.
cultura : cultură.
cuo {accentuat pe u} : (singular) cui; ~ LIBRO ES ESTO? A cui este cartea asta?
cuos {accentuat pe u} : (plural) cui.
cuota : cotă.
cupon : cupon.
curar : (un bolnav) a îngriji.
curva : (s) curbă.
curvar : a curba.
cusina : (feminin) verişoară.
cusine : văr sau verişoară.
cusino : (mascul) văr.
cutelo : cuţit.
dados : (pentru jocuri) zare.
dama : doamnă.
Danamarca : Danemarca.
dansa : (s) dans.
dansar : a dansa.
dar : a da.
data : (zi, lună, şi an) dată.
dato : (informaţie) dată; DATOS date.
de : (literă) d.
de : de; despre; asupra; {Vedeţi: di}.
de'bil : (fără putere) slab.
decalitro : decalitru.
declarar : a declara.
declarasion : declaraţie.
declive : (s) pantă; TENER UN ~ (v) a fi în pantă.
decorar : a decora.
decorasion : decoraţie.
dedo : deget; ~ DEL PIE deget piciorului.
defecar : a defeca, a face excrement.
defecto : defect, lipsă; pată.
defender : a apăra, a proteja.
defensa : (s) apărare.
definer : a defini.
definision : definiţie.
deforme : (adj) urât.
del : de cel {contracţia de DE EL; Vedeţi: de; Vedeţi: el}.
delantal : şorţ.
delicado : delicat.
delta : deltă.
demase : (adv) prea; (singular) prea de, o sumă excesivă (de); ~ POCO (adv) prea puţin; ~ POCOS (adv) prea puţini.
demases : (plural) prea de, un număr excesiv (de).
demente : dement, nebun.
dementida' : demenţă, nebunie.
democrasi'a : democraţie.
democra'tico : democratic.
demostrar : a demonstra, a dovedi.
demostrasion : demonstraţie, dovadă.
densida' : densitate; DE POCA ~ nu dens.
denso : dens.
dente : dinte.
dentro : (adv) (poziţie) înăuntru; ~ DE (prep) în (interiorul).
depender (de) : a depinde (de).
depo'is : (adv) după aceea, mai târziu; (prep) după; ~ CE (conj) după ce.
depositar : a ţine în depozit; a depozita; a depune.
depo'sito : depozit; loc de depozitare.
dereta : (s) (nu stânga) dreapta; A ~ (adv) (nu la stânga) la dreapta.
deretista : dreptist; aripei dreaptă.
dereto : (adj) (nu stâng) drept.
deriva : plutire când ceva colindă, dus de vânt; ANDAR A LA ~ a fi dus de vânt.
derrocar : (v) a răsturna.
des- : prefix pentru desfacerea.
desactivado : (lumina, un dispozitiv, etc.) stins, închis.
desactivar : (lumina, un dispozitiv, etc.) a stinge, a închide.
descartar : a înlătura, a părăsi.
desconectar : a deconecta.
desconosido : (adj) necunoscut; PERSONA DESCONOSIDA persoană necunoscută.
descripsion : descriere.
descriver : a descrie.
descubrer : a descoperi.
descubrido : (un lucru descoperit) descoperire.
descubrita : (acţiune) descoperire.
desdeniar : (v) a dispreţui.
desdenio : (s) dispreţ.
desencorajar : (v) a descuraja.
desendente : descendent.
desender : a se trage (din), a coborî.
deserto : (s) deşert.
desfaser : (v) a desface.
desfilar : (v) a defila în paradă.
desfilata : (s) paradă, defilare.
desibel : decibel.
desider : a decide.
desifrar : a descifra.
desirar : a dori; ~ CON CONCUPISENSA a tânji (după).
desirata : (s) dorinţă.
desision : decizie.
desocupado : şomer; neocupat.
desocupasion : şomaj.
deso'rden : dezordine.
desordenado : (adj) dezordonat.
despelar : a jupui, a coji.
desplaser : a nemulţumi.
despolvar : a şterge praful de pe.
desrugadora : (s) fier de călcat.
desrugar : a călca cu fierul.
destaponar : (ceva cu ştecăr) a deconecta.
destinasion : destinaţie.
destino : destin.
destitu'e : Vedeţi: destituer.
destituer {timpuri neregulate prezentului şi imperativului: destitu'e} : a destitui.
destitusion : (s) destituire.
destrucsion : distrugere.
destru'e : Vedeţi: destruer.
destruer {timpuri neregulate prezentului şi imperativului: destru'e} : a distruge; a ruina.
desvester (se) : a (se) dezbrăca.
detaie : (vânzare) (s) amănunt, detaliu.
detective : detectiv.
detener {timpuri neregulate prezentului şi imperativului: detiene} : a aresta; a deţine.
deteriorar (se) : a (se) deteriora, a uza.
detiene : Vedeţi: detener.
detra's : (adv) (poziţie) în urma; ~ DE (prep) în urma.
detrimentado : stricat, defectat.
detrimentar : a face rău, a defecta, a strica.
detrimento : (s) stricăciune.
devante : (adv) în faţă; (prep) înaintea, în faţă.
devedor : datornic.
devener {timpuri neregulate prezentului şi imperativului: deviene} : a deveni.
dever : a trebui; a datora; (s) îndatorire.
de'vida : datorie.
deviene : Vedeţi: devener.
di : (prep) (origine) de la {Vedeţi: de}.
di'a : (24 ore) zi; ~ DE FESTA sărbătoare.
diabete : diabet.
diabe'tico : diabetic.
diagnosticar : a diagnostica.
diagno'stico : diagnostic.
diagonal : diagonal.
diajunar : (v) a posti.
diajuno : (postire) (s) post.
diario : (adj) zilnic.
diarrea : diaree.
dicsionario : dicţionar; ~ DE SINO'NIMOS (tezaur de cuvinte sinonime) lexicon.
dictador : dictator.
dies : zece.
diese'simo : (ordinal) zecelea.
diesieme : (fracţie) zecime.
dieta : (s) dietă, regim; SER A ~ a ţine regim.
difamar : a calomnia.
difamasion : (s) calomnie.
diferente : diferit.
diferer : a diferi.
difi'sil : dificil, greu.
difisilmente : cu dificultate.
digno : demn; ~ DE CONFIDANSA demn de încredere; SER ~ DE a merita, a fi demn de.
dinero : bani; ~ REAL bani gheaţă.
dinosauro : dinozaur.
dio : zeu; DIO Dumnezeu.
diosa : zeiţă.
diploma : diplomă; licenţă de universitate.
diplomasi'a : diplomaţie; FUNSIONARIO DE ~ diplomat.
diploma'tico : diplomatic.
direcsion : direcţie; EN LA ~ DE spre; CAMINO DE UNA ~ stradă cu sens unic; VIAJE DE UNA ~ călătorie cu sens unic (fără întoarcere).
directamente : (adv) direct; ~ ADEVANTE direct în faţă.
directo : (adj) direct.
director : director; conducător.
directorio : directoriu; catalog de referinţe.
dirijer : a administra, a conduce.
disco : disc; cadran.
discriminar : (a trata cu prejudiciu) a face deosebire cu prejudiciu; ~ CONTRA a face deosebire cu prejudiciu între.
discriminasion : tratare cu prejudiciu.
discurso : discurs.
discusion : discuţie.
discuter : a discuta.
disembre : decembrie.
diseniar : a desena.
disenio : (s) desen.
diser : a zice; ~ UN GRASEJO a glumi, a spune o glumă; ~ UN RACONTO a spune o poveste; ELI DISIO' UN RACONTO A ME El îmi spuse o poveste.
disipar : a irosi.
disipasion : (s) irosire.
disolver (se) : a (se) dizolva.
disparar : a folosi o armă de foc; ~ CONTRA a trage un foc în.
disparo : (s) împuşcătură.
dispersar (se) : (v) a (se) împrăştia.
disponer : a dispune, a aranja.
disponible : disponibil; aranjabil.
disponido : aranjat, dispus.
disposision : dispoziţie.
disputa : (s) ceartă.
disputar : a se certa.
distansa : distanţă.
distante : (adj) depărtat, distant; MAS ~ (adj) mai distant.
distinger : a distinge; IO NO PODE ~ Eu nu pot distinge.
distinsion : distingere.
distribuer {timpuri neregulate prezentului şi imperativului: distribu'e} : a distribui; a livra.
distribusion : distribuire; livrare; ~ SPESIAL livrare specială.
diversion : distracţie.
diversos : mai mulţi.
diverter : a distra; ~ SE a se distra.
divider : a divide, a diviza; a împărţi.
division : diviziune; împărţire.
divorsiado : divorţat.
divorsiar : a divorţa (de).
divorsio : (s) divorţ.
doctor : doctor.
documento : document; ~ DE PROPRIEDA' document proprietatii.
doler : a durea; MIO PIE ME DOLE Laba mea mă doare.
dolor : (s) durere.
dome'stico : domestic.
dominar : a domina; a stăpâni.
domingo : duminică.
domisilio : (s) domiciliu.
donar : a dona, a da un cadou.
donasion : (s) cadou, donaţie.
donde : unde; A ~ (la care loc) unde; DI ~ de unde.
donse : (conj) deci, atunci.
dormer : a dormi; ~ LA SIESTA a dormita.
dorso : (s) spate, dos.
dos : doi, două.
dose'simo : (ordinal) doilea.
dosieme : (s) (fracţie) jumătate.
dragon : (şarpe de mit) dragon, balaur.
drenadora : (s) canal de scurgere.
drenar : a drena.
droga : drog.
drogar : a droga.
drogeri'a : farmacie.
duana : (clădire) vamă.
dubiar : a avea îndoieli (asupra).
dubio : (s) îndoială.
dujadora : (s) dispozitiv de duş.
dujar (se) : a face un duş.
dujata : (s) (acţiune) duş.
dulse : (adj) dulce; (s) (dulce) desert.
dulses : (s) dulci, deserte.
durante : (prep) în timpul; ~ CE (conj) în timp ce; ~ TODO(S) în tot cuprinsul timpului.
durar : a dura.
durasion : durată.
duro : dur, tare.
-e : (verb de -er) sufix pentru timpul prezent; (verb de -er) sufix pentru imperativul.
e : (conj) şi {Facultativ, unul poate folosi acest cuvânt în loc de 'i' când este urmat sau precedut de vocala i}.
e : (literă) e.
ebrio : (adj) beat; ~ DEVENER a se îmbăta.
ecilibrar (se) : a ţine în echilibru; a sta în echilibru.
ecilibrio : (s) echilibru.
eclipse : (s) eclipsă.
ecoloji'a : ecologie.
economi'a : economie.
econo'mico : economic; ieftin.
ecran : ecran.
ecsame : examen.
ecsaminar : a examina, a inspecta, a cerceta.
ecsaminasion : examinare, inspecţie, cercetare.
ecse : (literă) x.
ecse- : prefix care înseamnă fost.
ecsedente : surplus.
ecselente : excelent.
ecsepsion : excepţie.
ecsijensa : (cu exigenţă) cerere.
ecsijer : (exigent) a cere.
ecsiliar : a exila.
ecsilio : (s) exil.
ecsistensa : existenţă.
ecsister : a exista; CE AVE ECSISTIDO care a existat.
ectar : hectar.
eda' : vârstă; DE LA ~ DE TRENTA ANIOS care are treizeci ani.
-edero : (verb de -er) sufix pentru un loc pentru acţiunea verbului.
edifisio : clădire, edificiu.
edision : (s) ediţie.
-edor : (verb de -er) sufix pentru o persoană care face acţiunea verbului obişnuit sau profesional.
-edora : (verb de -er) sufix pentru instrument, dispozitiv, sau unealtă.
educar : a instrui, a educa.
educasion : învăţământ; educaţie.
eficase : eficace.
egoi'smo : egoism.
egoi'sta : egoist.
ejersisio : (s) exerciţiu; FASER ~ a face exerciţii; FASER EJERSISIOS (DE) a exersa.
eje'rsito : armată, oştire, oaste.
Ejipto : Egipt.
-el- : sufix pentru fiinţa tinerescă.
el {sau: la} : (articol hotărât singular) -ul, -a.
ela : (pronume nominativ feminin) ea.
ela'stico : (adj) elastic.
elecsion : (politică) alegere.
ele'ctrico : electric.
electrisida' : electricitate.
electrodome'stico : aparat electric de casă.
electro'nico : electronic.
elegante : elegant.
elejer : (politic) a alege.
elemento : element.
eles : (pronume nominativ plural) ei.
elevar : a ridica, a înălţa; ~ SE a se scula, a se ridica; ~ SE A PIE a se ridica în picioare.
elevata : (s) ridicare.
eli : (pronume nominativ masculin) el.
elico'ptero : elicopter.
eliminar : a elimina; a şterge.
elio : heliu.
Elios : soarele pământului.
e'lise : şurub; elice.
elo : (pronume nominativ neutru) el sau ea.
elojar : a elogia, a lăuda.
elojo : (s) elogiu, laudă.
embarasar : a înjosi, a jena.
embaraso : înjosire, jenă.
embarasoso : jenant.
embarcadero : (maritim) (s) doc.
embarcar : (v) a îmbarca; ~ SE a se îmbarca.
embroliar : (v) a încurca.
embrolio : (s) încurcătură.
emenda : (de cârpit) petic.
emendar : a cârpi.
emigrar : (v) a emigra.
emision : emisiune; ~ DE GAS (gaz emis) eşapament de gaz.
emiter : a emite.
empacetar : a împacheta.
empeniar : a amaneta.
empleado : slujbaş; ~ DE BURO' : funcţionar de birou, slujbaş de birou.
emplear : a angaja; COMENSAR A ~ a începe să angaje.
empleo : slujbă, lucru.
emportar : (a aduce de la străinătate) a importa.
emprisonado : prizonier.
emprisonar : a întemniţa.
en : (poziţie) în, la; (direcţie) în, la.
enamorada : (feminină) iubită; (adj) îndrăgostit.
enamorado : (masculin) iubit; (adj) îndrăgostit.
enamorar se : a se îndrăgosti.
encontrar : a întâlni; IO LI ENCONTRO' PRIMERO EN LA LIBRERI'A Eu faci cunoştinţă cu el la librăria.
encorajamento : încurajare.
encorajar : a încuraja.
endereso : adresă.
-endo : (verb de -er) sufix pentru participiul prezent.
enemigo : inamic, duşman.
enerji'a : energie.
ene'rjico : energic, viguros.
e'nfase : subliniere, accentuare; DAR ~ A a sublinia, a accentua.
enfa'tico : accentuat.
enfermar se : a se îmbolnăvi.
enfermero : (s) infirmier.
enfermida' : boală.
enfermo : (adj) bolnav; (s) persoană bolnavă, pacient.
enganador : (s) înşelător; escroc.
enganar : a înşela; a escroca.
engano : înşelătorie; escrocherie.
engluter : a înghiţi.
engranaje : angrenaj.
enigma : enigmă.
enrolar : a rostogoli; a răsuci.
-ensa : (verb de -er) sufix pentru ideea abstractă (obţinută de la verbul).
ensalada : salată.
ensaladero : vază de salată.
enseniador : învăţător sau învăţătoare.
enseniar : a preda.
ensinto : gravidă.
-ente : (verb de -er) sufix pentru adjectivul activ verbului.
ente : fiinţă; ~ UMANO fiinţă omenească.
entero : (adj) întreg.
enterrar : a înmormânta.
entorno : (adv) prin apropiere; ~ DE (prep) în apropierea.
entradero : (loc) intrare.
entrar : a intra; ~ EN a intra în.
entrata : (acţiune) intrare.
entre : între; dintre.
entrenador : (s) antrenor.
entrenamento : antrenament.
entrenar : (tr) a antrena.
entrevista : (s) interviu.
entrevistar : a lua un interviu cu.
entusiasmo : entuziasm.
entusia'stico : entuziasmat.
envelope : plic.
enve's : (adv) în schimb; ~ DE (prep) în loc de.
envi'a : Vedeţi: enviar.
enviar {timpuri neregulate prezentului şi imperativului: envi'a} : a trimite.
envidia : invidie.
envidiar : a invidia.
envidioso : (adj) invidios.
-er : (verb de -er) sufix pentru infinitivul.
-era : sufix pentru arbore sau plantă (obţinut de la fructul sau leguma).
-era' : (verb de -er) sufix pentru timpul viitor.
era : Vedeţi: ser.
erba : iarbă.
erbaje : pajişte.
-eri'a : (verb de -er) sufix pentru timpul condiţional; sufix pentru magazin (obţinut de la marfa).
ermane : frate sau soră.
erme'tico : ermetic.
-ero : sufix pentru recipientul.
eroe : erou.
eroi'n : (erou feminin) eroină.
eroi'na : (drog) heroină.
error : greşeală, eroare; COMETER UN ~ a face o greşeală.
-es : (după o consoană) sufix pentru pluralul.
es : Vedeţi: ser.
esactamente : (adv) exact, tocmai.
esacto : (adj) exact, precis.
escaladora : scară rulantă.
escapar (di) : a scăpa (de); a scurge (de la spărtură).
escapata : (s) scăpare; scurgere (de la spărtură).
escavar : a săpa, a excava.
escavasion : (s) excavare; ~ MINERAL (excavare minerală) mină.
escluder : a exclude.
escorredora : (s) tobogan.
escorrer : (tr) a face să alunece; ~ SE a aluneca; a glisa; ~ SE EN EL ARE (avion) a plana; ~ SE I CADER a aluneca şi a cădea.
escorrita : (s) alunecare.
escremento : excrement, fecale.
escursion : (s) excursie, tur; FASER UNA ~ (ATRAVE'S) a merge în excursie (prin).
escusa : scuză.
escusar se : a se scuza.
escutadora de espionaje : dispozitiv pentru ascultare ca spion.
escutar : a asculta.
-ese : sufix pentru limbajul (obţinut obişnuit de la naţiunea, domeniul, sau cultura).
esemplo : exemplu.
esforso : efort.
-e'simo : sufix pentru numerele ordinale.
esitar : a ezita.
esitasion : ezitare.
eso {sau esa} : (demonstrativ) acel, acea; acela, aceea.
esos {sau esas} : acei, acele; aceia, acelea.
Espania : Spania.
espaniano : spaniol.
espaniese : (limbaj) spaniol.
espectar : (a crede că o persoană va veni sau că o întâmplare se va întâmpla) a aştepta; ~ CE (a crede că o întâmplare se va întâmpla) a crede că.
espectativa : (credinţă că o persoană va veni sau că o întâmplare se va întâmpla) aşteptare.
espediente : (s) mijloc, mijloace, chip.
espender : a cheltui.
espensa : cheltuială.
esperar : aşteptare.
esperata : (s) aşteptare.
esperiensa : (s) experienţă.
esperimentar : (tr) a avea experienţa de, a trece prin; (intr) a experimenta.
esperimento : (s) experiment.
esperto : (adj) expert; experimentat; (s) expert.
espina : spin, ghimpe.
espion : (s) spion.
espionaje : (s) spionaj.
espionar : a spiona.
esplicar : a explica.
esplicasion : explicaţie.
esploder : a exploda.
esplorar : a explora.
esplorasion : explorare.
esplosion : explozie.
esplosivo : exploziv.
esportar : a exporta.
esposision : expoziţie.
espresar : a exprima.
espresion : expresie.
espulsar : (v) a izgoni, a expulza; a da afară.
estante : raft.
estender (se) : a (se) extinde.
estension : (s) extindere; întindere.
esterior : (adj) exterior; (s) exterior.
estima : (s) stimă.
estimar : a stima.
estingedora : (de incendiu) stingător.
estinger : a stinge.
estivo : vară.
esto {sau esta} : (demonstrativ) acest, această; acesta, aceasta.
estos {sau estas} : aceşti, aceste; aceştia, acestea.
estranio : ciudat, curios.
estranjero : (din altă ţată) străin; PERSONA ESTRANJERA persoană străină.
estraterrano : extraterestru.
estrovertido : extravertit.
esveliado : (adj) treaz.
esveliar : (tr) a trezi; ~ SE (intr) a se trezi.
-et- : sufix pentru diminutivul.
etapa : (s) etapă.
eterosecsual : eterosexual.
eticeta : (cu cuvinte scrise, etc.) etichetă; ~ ADERENTE etichetă lipicioasă.
etse'tera : (sş aşa mai departe) etcetera.
Europa : Europa.
europano : european.
-eva : (verb de -er) sufixul pentru imperfectul.
evacu'a : Vedeţi: evacuar.
evacuar {timpuri neregulate prezentului şi imperativului: evacu'a} : a goli; a evacua.
evaporar (se) : a (se) evapora.
evidensa : evidenţă.
evidente : evident.
evitar : a evita.
fa'brica : (loc) fabrică, uzină; ~ DE MONEDAS (fabrică de bani) monetărie.
fabricar : a fabrica.
fabricasion : (s) fabricare.
factual : faptic.
factualida' : fapt.
factura : (s) factură.
facturar : a factura.
faia : (geologică) falie.
faja : (bandă) fâşie; ~ ELA'STICA bandă de cauciuc.
falda : (s) fustă.
falsificar : a falsifica.
falso : (adj) fals.
falta : (s) lipsă.
faltar : a lipsi.
fama : faimă, renume.
fame : foame; TENER ~ a-i fi foame, a fi flămând.
famente : flămând.
familia : familie.
famoso : faimos, renumit.
fana'tico : (s) fanatic; (adj) fanatic.
fango : noroi.
fantasma : fantomă, strigoi.
farina : făină.
farmasi'a : farmacie.
fas : (adv) în urmă; ~ TRES SEMANAS trei săptămâni în urmă.
fasa : faţă (capului).
fase : (v) fac, faci, face, facem, faceţi; (s) fază.
faser : a face; ~ {o persoană sau un lucru} DEVENER {substantiv sau adjetiv} a face {cineva sau ceva} să devină {substantiv sau adjectiv}.
fa'sil : uşor, simplu, facil.
fastidiar : a plictisi.
fastidio : plictiseală.
fastidioso : (adj) plicticos.
fatal : fatal.
fatiga : oboseală.
fatigado : (adj) obosit.
fatigar (se) : a obosi.
favas : fasole.
favor : (s) favoare; serviciu.
favoreser : a favoriza.
favorito : favorit.
fe : (literă) f.
febre : febrăfriguri.
febrero : februarie.
febroso : febril.
fede : credinţă.
fedel : fidel.
federal : federal.
felise : fericit; SER ~ (DE CE) a fi încântat (de că); SER ~ DE {faser una cosa} a fi încântat de {a face ceva}.
fe'mina : femeie.
feminino : feminin; femelă.
fendedura : (s) crăpătură.
fender (se) : a crăpa; a (se) despica.
feno : fân.
ferer : a răni; ~ CON UNA BALA a trage, a răni cu glonţ.
ferias : (timp fără muncă) (plural) vacanţă.
ferido : (adj) rănit.
ferro : (metal) fier.
ferrovi'a : (s) cale ferată.
ferroviario : (adj) de cale ferată.
fe'rtil : fertil.
festa : petrecere, serată.
fetidida' : (s) duhoare, putoare.
fe'tido : rău mirositor; SER ~ a duhni, a puţi.
feto : embrion, făt, fetus.
fianse' : (masculin) logodnic; (feminină) logodnică; (adj) logodit.
ficsion : ficţiune, beletristică.
fictisio : fictiv, nereal, inventat.
figura : (s) figură.
figurar : a figura.
figurina : păpuşă; figurină.
fija : (s) fişă, bucată de date într-un fişier.
fijero : (s) (date, etc.) fişier.
fila : rând, coadă; FASER ~ (intr) a face un rând; PONER EN ~ (tr) a pune în rând; SER EN ~ a fi în rând.
filia : fiică; ~ DE ... FRATE nepoată (fiică a unui frate); ~ DE ... SORA nepoată (fiică a unei soră).
filie : fiu sau fiică.
filio : fiu; ~ DE ... FRATE nepot (fiu a unui frate); ~ DE ... SORA nepot (fiu a unei soră).
filo : sârmă; fir (de aţă).
fin : (s) sfârşit.
finansas : finanţe; DE ~ financiar.
finjer : a se preface.
Finlandia : Finlanda.
firma : iscălitură, semnătură.
firmar : a (se) iscăli, a semna.
fi'sica : (s) fizică.
fisicista : fizician.
fi'sico : (adj) fizic.
flanco : (coaste) latură corpului.
flauta : (s) flaut.
flecsible : (adj) flexibil.
fleja : săgeată.
flor : floare.
flotar : a pluti.
flu'e : Vedeţi: fluer.
fluer {timpuri neregulate prezentului şi imperativului: flu'e} : (intr) a curge, a se vărsa; FASER ~ a turna; FASER ~ ACSIDENTALMENTE (tr) a vărsa (accidental).
flu'ido : fluid.
fluita : (s) curs, curgere; ~ ACSIDENTAL (s) vărsare accidentală.
fluvio : pârâu; curent.
fogero : şemineu, cămin.
fogo : foc.
foia : (plantă) frunză, foaie; (de hârtie) foaie.
fonda : (s) praştie; (medicală) eşarfă.
fondo : fund; (de un tablou sau o scenă) fundal.
fontana : fântână.
fonte : sursă, izvor; ~ DE AGUA izvor (de apă).
football : (la Statele Unite) football.
fora : (adv) (poziţie) afară; ~ DE (prep) în afară.
forca : furculiţă; furcă.
foresta : pădure, codru.
forma : (s) formă.
formal : formal.
formar : a forma.
formiga : furnică.
fo'rmula : formulă.
formulario : (s) formular; ~ DE SOLISITASION formular de comandă.
forno : cuptor; furnal.
forsa : forţă; ~ AERIA forţă aeriană, aviaţie militară.
forsar : (v) a forţa.
fortalesa : fortăreaţă.
forte : puternic.
fortida' : putere, forţă; ~ DE SON (de sunet) sonoritate.
fortuna : şansă, noroc.
fortunadamente : din fericire.
fortunado : norocos.
fo'sforo : chibrit.
foso : (în pământul) groapă, cavitate; gaură, vizuină.
foto : fotografie.
fotografi'a : (s) fotografie; (v) Vedeţi: fotografiar.
fotografiar {timpuri neregulate prezentului şi imperativului: fotografi'a} : a fotografia.
fra'jil : fragil.
Fransia : Franţa.
fransiano : Francez.
fransiese : limba franceză.
frase : frază.
frate : frate.
frecuensa : (cât de adeseori) frecvenţă.
frecuensia : (radio) frecvenţă.
frecuente : frecvent.
frecuentemente : (adv) adeseori, adesea.
frente : partea din faţă; EN ~ (adv) în faţă; EN ~ DE (prep) în faţă de.
fresco : (nou) proaspăt.
fricsionar : a freca, a fricţiona.
frideto : (adj) răcoros.
frido : (adj) frig; (s) rece; SER ~ a fi rece; TENER ~ a-şi fi frig.
frito : (adj) prăjit; FASER ~ a prăji.
fronte : frunte.
frontera : hotar, frontieră.
frugal : (adj) frugal.
frumento : grâu.
fruta : fruct.
fu : Vedeţi: ser.
fuga : (s) scurgere; TENER UNA ~ DE (tr) a avea o scurgere.
fulgor : (s) fulgerare.
fulgorar : a fulgera.
fumar : a fuma.
fumo : (s) fum.
fundamento : fundament.
funeral : funerar; ceremonie funerară.
fungo : ciupercă.
funsion : (s) funcţie; (teatral) jucare piesei.
funsionar : a funcţiona.
funsionario : (s) funcţionar.
fusil : puşcă, carabină.
fusion : fuziune.
fu'tbol : fotbal.
futuro : viitor.
galacsia : galaxie.
galeri'a : galerie.
galina : găină.
galo : cocoş.
ganiar : a câştiga; a câştiga prin muncă.
ganiata : (s) câştig.
ganjo : cârlig.
garafa : urcior; carafă.
garaje : garaj.
garanter : (v) a garanta.
garanti'a : (s) garanţie.
garganta : beregată, gâtlej.
gas : gaz.
gaseta : ziar, gazetă.
gasolina : benzină, gazolină.
gato : pisică.
gaveta : sertar.
ge : (literă) g.
gerra : război; FASER LA ~ a purta război.
gida : (carte) ghid.
gidador : (s) (persoană) ghid.
gidar : a ghida.
gitarra : chitară.
gloria : glorie.
golfo : golf.
golpe : (s) lovitură; ~ DE PIE (s) lovitură cu piciorul.
gosar : (a aprecia) a gusta; {Vedeţi: plaser}.
gota : (s) picătură.
gotar : a picura.
governar : a guverna; a domni.
governasion : (s) guvernare.
governo : guvern.
grado : (de scări) treaptă; (de temperatură; unghiului) grad, treaptă.
gradual : (adj) treptat.
gradualmente : (adv) treptat.
gramadre : bunică.
grama'tica : gramatică.
gramo : gram.
grampadre : bunic.
Gran Bretania : Marea Britanie.
grande : mare.
grandida' : mărime; (număr) măsură.
granfilia : nepoată.
granfilie : nepot sau nepoată.
granfilio : nepot.
granjenitor : bunic sau bunică.
grano : cereale, grâne.
grapa : (s) (pentru hârtii) capsă.
grapar : a capsa.
grasa : (s) grăsime.
grasejo : (s) glumă.
grasia : (s) graţie.
grasias : mulţumesc; DISER ~ A a mulţumi.
gratificar : (unui chelner, etc.) a da bacşiş.
gratificasion : (s) (unui chelner, etc.) bacşiş.
gratis : (adv) (fără cost) gratis.
gratitude : recunoştinţă.
gratitudoso : recunoscător.
gratuito : (adj) (fără cost) gratuit.
grave : (la cântar) greu.
gravida' : gravitaţie; greutate.
Gresia : Grecia.
greve : (s) grevă; ANDAR EN ~ a declara grevă, a începe o grevă; SER EN ~ a fi în grevă.
griliar : a frige la gratar.
gripe : gripă.
grise : gri.
gritar : a striga, a ţipa.
grito : (s) strigăt, ţipăt.
gros : (vânzare) (s) angro.
grosida' : grosime.
groso : gros.
grupo : grup.
guajolote : (pasăre) curcan.
guante : mănuşă.
guardador : (s) gardă, pază, paznic.
guardar : a fi un paznic pentru, a apăra.
gustar : (tr) a gusta, a savura.
i : şi {Facultativ, unul poate folosi cuvântul 'e' când este urmat sau precedut de vocala i}.
i : (literă) i.
-ible : (verb de -er) sufix care înseamnă capabil să primească acţiunea verbului, -ibil.
-iblida' : (verb de -er) sufix pentru capacitatea de a primi acţiunea verbului, -ibilitate.
-ida' : sufix pentru ideea abstractă (obţinută de la adjectivul), -itate.
idea : idee.
ide'ntico : identic.
identificar : a identifica.
identificasion : identificare.
-ido : (verb de -er) sufix pentru participiul trecut şi adjectivul asemănător; (verb de -er) sufix pentru primitorul acţiunei.
idro'jeno : hidrogen.
ie : (literă) y.
-ieme : sufix pentru fracţia.
igleja : biserică.
igual : egal.
ilegal : ilegal.
iluminar : a ilumina.
imaje : imagine; tablou.
imajinar : a imagina.
imajinario : imaginar.
imajinasion : imaginaţie.
imajinativo : imaginativ.
iman : magnet.
imbesil : (adj) imbecil, prost; (s) imbecil, prost.
imediatamente : (adv) imediat.
imediato : (adj) imediat.
imitar : a imita.
imitasion : (s) imitaţie.
imo'bil : (adj) nemişcat.
imoral : imoral.
impeder : a împiedica.
impeler : a împinge, a impulsiona.
impelita : (s) împingere.
imperfecto : imperfect.
impertinente : impertinent.
implicar : (v) a implica.
implicasion : implicare, implicaţie.
importante : important.
importar : a avea importanţă, a importa; ESO NO IMPORTA A ME Acela n-are importanţă pentru mine.
imposible : imposibil.
imposto : impozit.
imprimedor : tipograf; tipografie.
imprimedora : (dispozitiv pentru tipărire) presă.
imprimer : a tipări.
impulso : (s) impuls.
imundisia : bucată de gunoi.
imundisias : gunoi.
imundisiero : recipient pentru gunoi; coş de hârtii.
-in- : sufix pentru afecţiunea.
incapasitado : făcut incapabil; făcut nefuncţional.
incapasitar : a face incapabil; a face nefuncţional.
inclinado : înclinat; MULTO ~ abrupt, în pantă.
inclinar : (tr) a înclina; ~ SE a se înclina; ~ SE RAPIDAMENTE a se eschiva repede.
includer : a include.
inclusive : (adv) chiar; ~ SI chiar dacă.
incomodar : a incomoda.
incomodida' : (s) incomoditate.
inco'modo : incomod.
incorrectamente : (adv) incorect.
incorrecto : (adj) incorect.
incursion : (s) razie, raid.
incursionar : (v) a face o razie (în).
independensa : independenţă.
independente : independent.
India : India.
indiano : (de la India) Indian.
indicadora : (instrument) indicator.
indicar : a indica.
indicativo : indicativ.
i'ndise : index, indice.
indisio : indiciu.
individual : individual.
indolente : leneş, indolent.
Indonesia : Indonesia.
indu' : hindus.
industria : industrie.
industrial : industrial.
infansa : copilărie.
infanta : fată.
infante : copil.
infanto : băiat.
infecsion : infecţie.
infectar : a infecta.
inferior : (adj) mai scund.
inferno : iad, infern.
inflar : (tr) a umfla; ~ SE (intr) a se umfla.
inflasion : inflaţie; umflătură; umflare.
influ'e : Vedeţi: influer.
influensa : (s) influenţă.
influer {timpuri neregulate prezentului şi imperativului: influ'e} : a influenţa.
informar : a informa.
informasion : informaţii.
infrecuente : nefrecvent.
infrecuentemente : (adv) rareori.
inglese : limba engleză.
injecsion : injecţie.
injectar : a injecta.
injenieri'a : (s) inginerie.
injeniero : (s) inginer.
injustamente : (adv) injust, nedrept.
injustisia : (s) nedreptate, injustiţie.
injusto : (adj) injust, nedrept.
inondar : a inunda.
inondasion : (s) inundaţie.
inoportuno : inoportun.
inosente : inocent, nevinovat.
insecto : (s) insectă.
insendiadora : (s) brichetă.
insendiar : a da foc la, a aprinde în flăcări.
insendio : (s) incendiu.
insinificante : neînsemnat; nesemnificativ.
insinsero : nesincer.
insinu'a : Vedeţi: insinuar.
insinuar {timpuri neregulate prezentului şi imperativului: insinu'a} : a insinua.
insinuasion : insinuare.
insitar : a stârni, a instiga.
insultar : a insulta.
insulto : (s) insultă.
intelijensa : inteligenţă.
intelijente : inteligent.
intension : (s) intenţie, plan, scop; TENER LA ~ DE {faser una cosa} a avea intenţia să {facă ceva}.
intensional : (adj) intenţionat.
intensionalmente : (adv) expres, înadins.
intere's : (procentaj în bancă, etc.) dobândă.
interesante : interesant.
interesar : a interesa.
interese : (importanţă) interes.
interesensa : (s) procentaj de proprietate.
interferensa : împiedicare; interferenţă.
interferer : (a se băga) a împiedica.
interior : (adj) interior; intern; (s) interior.
internasional : internaţional.
Interrede : Internet.
interrogar : a întreba, a interoga.
interrogata : (s) întrebare; FASER UNA ~ a pune o întrebare.
interromper : a întrerupe.
interrupsion : întrerupere.
interruptor : (s) întrerupător.
intersecsion : intersecţie.
intervalo : interval.
intervener : (v) a interveni.
intervension : intervenţie.
intestino : intestin.
intestinos : intestine.
intimidar : a speria; a intimida.
i'ntimo : (adj) intim.
intocsicar : a otrăvi.
intriga : (s) intrigă.
introvertido : introvertit.
inu'til : (adj) inutil.
inutilmente : (adv) inutil, în zadar.
invader : (v) a invada.
invasion : invazie.
invension : invenţie.
inventar : a inventa.
inverno : iarnă.
inverter : a inversa.
invertido : (cu fundul în sus) invers; inversat.
invester : a investi.
investigar : a cerceta.
investigasion : cercetare, investigaţie.
investimento : investiţie.
invisible : invizibil.
invitado : musafir, invitat.
invitar : a invita.
invitasion : invitaţie.
-io' : (verb de -er) sufix pentru preteritul.
io : (pronume) eu.
iogur : iaurt.
ipoteca : (s) ipotecă.
ipotecar : a ipoteca.
Irac : Irac.
Iran : Iran.
i'rise : iris.
Irlanda : Irlanda.
ironi'a : ironie.
iro'nico : ironic.
irregular : neregulat.
-isar : sufix pentru facerea (obţinută de la adjectivul).
-i'sim- : sufix pentru superlativul (cel mai).
isla : insulă, ostrov.
-ismo : sufix pentru -ism.
isolado : (cu sentiment) singuratic; SENTER SE ~ a se simţi singur.
Israel : Izrael.
-ista : sufix pentru -ist.
istoria : istorie.
istrucsiones : instrucţiuni.
istrumento : unealtă, instrument; ISTRUMENTOS unealte, echipament.
-ita : (verb de -er) sufix pentru rând acţiunii verbului.
Italia : Italia.
italiano : italian.
italiese : limba italiană.
Iugoslavia : Iugoslavia.
iulio : iulie.
ja : deja.
jaceta : jachetă; palton.
jama'is : niciodată.
jamine' : şemineu, cămin.
jamon : jambon.
jampinion : ciupercă.
jampu' : (s) şampon; LAVAR EL PELO CON ~ a spăla părul cu şampon.
janero : ianuarie.
japo' : pălărie.
Japon : Japonia.
jara : borcan.
jardin : grădină.
jarla : (s) bârfeală.
jarlador : (flecărător) bârfitor.
jarlar : (a flecări) a bârfi.
jaser se : a se întinde, a se culca.
jasido : (adj) întins, culcat; SER ~ a fi culcat, a zăcea.
jaula : (s) cuşcă.
je : (literă) j.
jece : (s) cec.
jefe : (s) (conducător) şef; ~ DE SCOLA directorul şcolii.
jeladora : dispozitiv pentru îngheţare.
jelar (se) : a îngheţa; a congela.
jelata : (s) îngheţare.
jelatina : gelatină.
jelato : îngheţată.
jelea : (substanţă) piftie.
jelo : gheaţă.
jemelo : geamăn sau geamănă.
jene : genă.
jeneral : general.
je'nero secsual : gen sexual.
jeneroso : generos.
jene'tica : (s) genetică.
jene'tico : (adj) genetic.
jenio : geniu.
jenitor : (tată sau mamă) părinte.
jenjiva : gingie.
jente : (folosit în singular) lume, popor.
jentilome : domn, bărbat.
jesticular : a gesticula.
jesto : (s) gest.
jicle : gumă de mestecat.
jida' : oraş.
jigante : enorm, uriaş; gigant.
ji'jaros : mazăre.
Jina : China.
jinoco : genunchi; PONER SE EN LOS JINOCOS a îngenunchea.
jintoi'sta : şintoist.
jirar : a (se) roti.
jiso : (s) cretă.
jocolate : ciocolată.
jogar : a juca; (s) jocare.
jogata : (acţiune) jocare.
jogo : joc.
joia : piatră preţioasă.
joias : piatre preţioase.
joieri'a : magazin de bijuterii.
jornalismo : ziaristică.
jornalista : ziarist, reporter.
jorno : (nu noapte) timpul zilei; ~ TARDE după amiază.
jovedi'a : joi.
jo'ven : tânăr.
joventude : tinereţe.
jubilar (se) : (v) a (se) pensiona.
jubilasion : pensie, pensionare.
judeo : evreu; evreiesc.
judisiador : (s) judecător.
judisiar : a judeca.
judisio : judecată; proces.
junio : iunie.
juntamente : împreună; ~ CON împreună cu.
Ju'piter : Jupiter.
juramento : jurământ.
jurar : (v) a jura.
juri' : juriu.
justamente : (adv) just.
justisia : justiţie.
justo : (adj) just.
la : (pronume nenominativ feminin) o, pe ea; (articol hotărât singular) -ul, -a; ~ UNA (timpul) ora unu.
labio : buză.
laboratorio : laborator.
lado : latură; AL ~ DE alături de, lângă; AL OTRO ~ DE (direcţie) dincolo de; EN EL OTRO ~ DE (poziţie) dincolo de; DE ~ la latură.
ladron : hoţ.
lago : lac.
la'grima : lacrimă.
lamber : a linge.
lamentar : a deplânge; a regreta.
lamentasion : (s) deplângere; regret, părere de rău.
la'mina : (bucată subţire de metal, etc.) tablă.
lamineta par rasurar : lamă de ras.
la'mpada : lampă.
lampolia : bec electric.
lana : lână.
lansa : lance.
lansador : (sport) aruncător.
lansamento : (s) lansare.
lansar : a arunca; a lansa.
lansar se (abajo) : a plonja.
lansata : (s) aruncătură.
la'pise : creion.
las : (articol hotărât plural) -i, -le; (timpul) ora; ES ~ TRES E ora trei; A ~ CUATRO CON TRENTA (MINUTOS) la ora patru şi treizeci (minute); ES LA UNA E ora unu.
la'ser : (s) (unealtă de lumină) laser.
laserar : a rupe.
laserasion : (s) ruptură.
la'stima : milă; CE ~! Ce păcat!
lata : (s) bidon; PONER EN LATAS a conserva în bidone.
latitude : latitudine.
lavabo : (s) (pentru spălare) chiuvetă.
lavadora : maşină de spălat.
lavar (se) : a (se) spăla; LAVAR EL PELO CON JAMPU' a spăla părul cu şampon.
lavata : (s) spălat.
lavatorio : (cameră) toaletă, lavabou.
le : (literă) l.
leal : (adj) leal, loial.
legal : legal.
legume : legumă.
leie : lege; PROJETO DE ~ (s) proiect de lege.
lengua : (muşchi în gura) limbă.
lenio : lemn; ~ PAR FOGO lemn pentru foc.
lenso : cearşaf, lenjerie de pat.
lentamente : (adv) lent, încet.
lentes : ochelari; ~ DE CONTACTO lentile de contact.
lento : (adj) lent, încet.
leon : leu.
les : (pronume nenominativ plural) îi, pe ei.
leser : a citi.
leson : lecţie.
lete : lapte.
le'tera : scrisoare.
leto : pat.
letra : literă.
letuga : (plantă) salată verde.
leva : pârghie; MOVER CON UNA ~ a deplasa cu o pârphie.
li : (pronume nenominativ masculin) îl, pe el.
liberal : liberal.
liberta' : libertate.
librar : a elibera; ~ DE a scăpa de, a elibera de.
libre : (adj) liber; neocupat.
libreri'a : librărie.
libro : carte.
licor : băutură alcoolică.
li'cuido : lichid.
ligadura : (s) legătură.
ligar : a lega.
lijero : (nu greu) uşor.
lima : (fruct) tei.
limitar : a limita.
li'mite : (s) limită.
limon : lămâie.
limpiar : a curăţa; a curăţi; a şterge.
limpio : (adj) curat.
lingua : limbă, limbaj.
linia : linie; ~ AERIA linie aeriană.
lino : lenjerie.
lisensa : (s) licenţă.
liso : (adj) neted.
lista : (s) listă; ~ DE VOTANTES listă de alegători.
listar : a trece pe o listă.
literatura : literatură.
litro : litru.
lo : (pronume nenominativ neutru) îl, o, pe el, pe ea.
lobo : lup.
localida' : loc.
locasion : (s) chirie, arendă.
locasionador : (care dă cu chirie) închiriător, moşier.
locasionar : (a da cu chirie) a închiria.
locatar : (a lua cu chirei) a închiria.
locatario : (primitor lucrului închiriat) chiriaş.
loco : nebunesc.
lo'jica : logică.
lo'jico : logic.
longida' : lungime.
longo : (adj) lung.
lonje : (adv) departe; ~ DE departe de la; MAS ~ (adv) mai departe.
lonjitude : longitudine.
loro : (singular) lor; EL ~ al lor; ~ PROPRIO propriul lor.
loros : (plural) lor; LOS ~ ai lor; ~ PROPRIOS proprii lor.
los {sau las} : (articol hotărât plural) -i, -le.
losion : loţiune; ~ CONTRA EL SOL loţiune împotriva arsurei de soarele; ~ PAR BRONSAR SE loţiune de bronz.
loton : alamă.
lujo : lux.
lujoso : luxos.
Luna : o lună pământului.
luna : (astronomie) lună.
lunedi'a : luni.
luse : (s) lumină.
luta : (s) luptă.
lutar : a (se) lupta.
luto : jale, durere, doliu; SER DE ~ a fi cu jale.
ma : (conj) dar; ~ AL CONTRARIO dar din contră.
maceta : machetă.
ma'cina : maşină; ~ DE SCRIVER maşină de scris.
ma'csimo : maximum; maxim; AL ~ cel mult, maximum.
madre : mamă.
madrina : naşă.
maestro : (artă, etc.) maestru.
magasen : magazin universal.
magasenete : (s) magazin.
magne'tico : magnetic.
mago : (de magie) vrăjitor.
maio : (lună) mai.
maior : (adj) major.
maiorida' : (cea mai mare parte) majoritate; LA ~ (DE) majoritatea (de).
mai's : porumb.
maji'a : (s) magie.
ma'jico : (adj) magic.
mal : (s) rău; avarie; (adv) rău; FASER ~ A a face rău lui; a avaria.
malaria : malarie.
maldiser : a blestema.
maldision : (s) blestem.
maldito : (adj) blestemat.
male'volo : (adj) maliţios.
malida' : (s) rău.
malo : (adj) rău.
mama' : mamă.
mami'fero : mamifer.
mandarinese : limba mandarină.
mandi'bula : falcă.
manejar : a mânui; a pune mâna pe.
manera : fel, manieră; DE ALGUNA ~ cumva, într-un fel; DE CE ~ în ce fel; DE NENGUNA ~ în nici un fel, deloc, nicidecum; DE TODAS MANERAS (adv) neapărat.
maniana : mâine.
manifestante : manifestant.
manifestar se : (politic) a se manifesta; ~ CONTRA a se manifesta contra.
manifestasion : (politică) manifestaţie.
manjadero : sufragerie.
manjar : a mânca.
manjata : mâncare, masă; ora mesei; ~ DE MATINA masă dimineaţei; ~ DE MEDIODI'A masă prânzului; ~ DE NOTJE cină; ~ EN EL CAMPO (s) picnic; ~ FORMAL DE NOTJE cină formală.
mano : mână; MOVER SE EN MANOS I JINOCOS a se târî.
manubrio : ghidon.
mapa : (a unui loc) hartă.
mar : (s) ocean; mare.
maraveia : (s) minunaţie.
maraveiar : a minuna, a uimi; ~ SE DE a se minuna de.
maraveioso : uimitor; minunat.
marca : (s) semn; marcă.
marcar : (a pune un semn pe) a însemna.
marea : maree.
maremoto : cutremur marin.
mariguana : marihuană.
marino : (adj) marin.
marioneta : marionetă, papusă.
mariposa : fluture.
marmita : oală.
marso : (lună) marţie.
Marte : (planetă) Marte.
martedi'a : marţi; ~ DE CARNAVAL Marţi Carnavalului, marţi înaintea postului mare.
martelar : (v) a bate cu ciocanul.
martelo : (s) ciocan.
mas : mai; mai mult; mai mulţi; EL ~ cel mai mult; ~ CE EL RESTO (adv) mai decât (pe) ceilalţi.
masa : (fizică) masă.
masaje : (s) masaj; DAR UN ~ A a masa.
masculino : mascul; masculin; bărbăstesc.
masiso : (nu scobit) solid.
masticar : a mesteca.
materia : (fizică) materie.
material : material; MATERIALES echipament, materiale.
matina : dimineaţă.
matrimonio : căsătorie; căsnicie.
maturar : (tr) a maturiza; (plante) a coace; ~ SE (intr) a se maturiza; a se coace.
maturo : (adj) matur; copt.
me : (literă) m.
me : mă, pe mine; A ~ mie, îmi.
media : (informaţiilor, etc.) mijloace; ~ DE INFORMASION mijloace informaţiilor; ~ DE NOTISIAS mijloace presei.
mediano : (adj) mediu; TE'RMINO ~ (s) medie; CALCULAR EL TE'RMINO ~ DE a calcula o medie de.
medianotje : miezul nopţii.
me'dico : medic.
medio : (s) mijlociu; mijloc; (adv) pe jumătate.
mediodi'a : amiază.
medisina : medicină.
Me'jico : Mexic.
melon : pepene.
membrana : membrană.
membro : membru.
memoria : memorie; APRENDER DE ~ a memoriza.
menasa : ameninţare.
menasar : a ameninţa.
menos : mai puţin; EL ~ cel mai puţin.
mensionar : (v) a menţiona.
menta : mentă.
mente : minte.
-mente : sufix pentru adverbul {format din adjectivul; dacă adjectivul sfârşeşte în -o, unul trebuie schimba aceasta în -a}.
menter : a minţi.
mentita : (s) minciună.
menu' : meniu.
mercado : târg, piaţă.
mercansi'a : marfă.
mercoledi'a : miercuri.
Mercurio : (planetă) Mercur.
me'rito : (s) merit.
mesa : (mobilă) masă.
mescla : (s) amestec.
mesclar : (tr) a amesteca; ~ SE CON a se amesteca cu.
mese : (calendaristică) lună.
mesmo : acelaşi, aceeaşi; EL ~ acelaşi, aceeaşi {înaintea substantivului, dacă un substantiv urmă}; IO ~ eu însumi; ELI ~ el însuşi.
mesmos : aceiaşi, aceleaşi; LOS ~ aceiaşi, aceleaşi {înaintea substantivului, dacă un substantiv urmă}; ELES ~ ei înşişi.
mestruar : a avea menstruaţie.
mestruasion : menstruaţie.
mesura : (s) măsură; mărime.
mesuradora : (s) dispozitiv pentru măsurare.
mesurar : a măsura; ~ LA TERRA a măsura pământul.
meta' : (s) (fracţie) jumătate.
metal : (s) metal.
me'todo : metodă.
metraiadora : mitralieră.
metro : (măsură) metru.
micro'fono : microfon.
microscopio : microscop.
miel : miere.
mil : mie, o mie; ~ MILIONES (1.000.000.000) miliard; ~ MILIONES DE (1.000.000.000) (Europa) un miliard de {urmat de substantiv}.
milenio : mileniu.
mile'simo : (ordinal) miilea.
milieme : (fracţie) miime.
milimetro : milimetru.
milion : milion; UN ~ DE un milion de {urmat de substantiv}; UN ~ DE MILIONES (1.000.000.000.000) un bilion; UN ~ DE MILIONES DE (1.000.000.000.000) un bilion de {urmat de substantiv}.
milione'simo : (ordinal) milionilea.
milionieme : (fracţie) milionime.
militar : militar; LA MARINA ~ marina militară.
militares : (s) (plural) militări.
mina : (explozivă) mină.
minadero : (excavare minerală) mină.
minador : miner.
minar : (într-o excavare) a mina.
mineral : mineral.
mi'nimo : minimum; minim; AL ~ cel puţin.
minor : minor.
minorida' : minoritate.
minuto : (s) (timp) minut.
mio {accentuat pe i} : (singular) meu; EL ~ al meu.
mios {accentuat pe i} : (plural) mei; LOS ~ ai mei.
mirar : a privi.
mirata : (s) privire.
misa : (religie) misă, liturghie.
miselanio : diferit, variat.
misericordia : (s) milă; TENER ~ DE a-i fi milă de.
misil : (rachetă) proiectil militar.
mision : misiune.
misterio : mister.
misterioso : misterios.
moble : piesă de mobilă.
mobles : (plural) mobilă.
moda : (s) modă; FORA DE ~ demodat.
modelo : (s) (de modă) model.
moderado : moderat.
moderasion : moderaţie.
moderno : modern.
modesto : (adj) modest; umil.
modificar : a modifica.
moladora : (s) (maşină) moară.
molar : a măcina.
mole'cula : moleculă.
molestar : a deranja, a plictisi.
molestia : (s) deranjare.
molusco : moluscă.
momento : moment; UN ~ un moment; EN ALGUNO ~ vreodată; EN CUALCE ~ oricând; EN EL ~ DEPO'IS CE (conj) de îndată ce; EN ESO ~ la acel moment, atunci.
monarca : monarh.
monarci'a : monarhie.
moneda : monedă.
Mongolia : Mongolia.
monitor : (s) monitor.
montania : munte.
montar : (o bicicletă, o motocicletă, un cal, etc.) a merge cu.
montata : (cu o bicicletă, o motocicletă, un cal, etc.) (s) călare.
monte : munte sau deal.
montete : deal.
moral : (adj) moral; (s) morală.
moralida' : (s) moralitate.
morder : a muşca.
mordita : (s) muşcătură.
morer : a muri; FASER ~ a ucide, a omorî; ~ POR FAME (intr) a muri de foame.
morte : moarte.
mortiero : (s) (pentru cărămide) mortar.
morto : mort.
mosca : muscă.
moscito : ţânţar.
mostajo : mustaţă.
mostarda : muştar.
mostradora : (într-un magazin sau bucătărie) tejghea.
mostrar : a arăta.
mostro : monstru.
motivo : (s) motiv; POR ALGUNO ~ cu nişte motiv.
motor : motor.
motosicleta : motocicletă.
mover (se) : a (se) mişca, a (se) deplasa; ~ SE DE RESIDENSA (A) a se mişca la altă reşedinţă (la), a se muta (la).
movimento : (s) mişcare, deplasare.
movita : mişcare, deplasare.
muco : mucus.
multa : (s) (pedeapsă) amendă; (adj) mult, multă.
multar : a amenda.
multiplicar : a înmulţi, a multiplica; ~ SE a se înmulţi, a se multiplica.
multiplicasion : înmulţire, multiplicare.
multitude : (s) mulţime.
multo : (adv) foarte; (adj) mult.
multos : mulţi.
mundial : (adj) mondial.
mundo : (s) (loc) lume.
muro : (exterior) zid.
mu'sculo : muşchi.
mu'sica : muzică.
musical : muzical.
mu'sico : muzician.
musulmano : musulman.
nada : nimic.
na'digas : (plural) fese.
naser : a se naşte; FASER ~ a naşte.
nasion : naţiune.
nasional : naţional.
nasita : naştere.
naso : nas.
natar : a înota.
Nativida' : Crăciun; LA VIJILIA DE ~ Ajunul Crăciunului.
natura : natură.
natural : natural.
naturalmente : (adv) bineînţeles; natural.
nausia : greaţă; TENER ~ a-i fi greaţă.
nausiado : care simte greaţă.
nausiante : care cauză greaţă.
nausiar : a cauza greaţă.
nave : (s) navă; ~ SPASIAL navă spaţială, navă cosmică.
navigar : a naviga; a conduce o barcă.
ne : (literă) n.
negar : a nega.
negativo : (adj) negativ.
neglijensa : (s) neglijenţă.
neglijente : neglijent.
neglijer : a neglija.
negosiar : (v) a negocia.
negosiasion : negociere.
negro : (adj) negru.
nenguno : nici unul; nici un.
Neptuno : Neptun.
nervo : nerv.
nervoso : nervos.
nesesario : necesar.
nesesida' : (s) nevoie, necesitate.
nesesitar : a avea nevoie de; a necesita.
neuma'tico : (s) pneu.
neutral : (care are neutralitate) neutru.
neutro : (gramatical sau biologic) (adj) neutru; FASER ~ a face neutru.
nevar : a ninje.
neve : (s) zăpadă.
ni : nici.
nido : cuib.
nitro'jeno : nitrogen.
nivel : (s) nivel; etaj.
nivelado : (adj) nivelat, plan.
no : (adv) nu.
noble : nobil.
nodo : nod, fundă.
no'made : nomad.
nome : nume.
nominasion : numire.
nonostante : (prep) în ciuda.
Nortame'rica : America de Nord.
norte : nord; DEL ~ nordic.
Norvega : Norvegia.
nose : nucă.
nota : notă; notiţă.
notisias : ştiri, veşti.
notje : noapte; ESTA ~ noaptea asta, seara asta; diseară ; AIERI EN LA ~ aseară, ieri în timpul nopţii.
nove : nouă.
novembre : noiembrie.
noventa : nouăzeci.
novente'simo : (ordinal) nouăzecilea.
noventieme : (fracţie) nouăzecime.
nove'simo : (ordinal) nouălea.
novieme : (fracţie) nouime.
novo : nou; DE ~ din nou.
nuclear : nuclear.
nudo : nud, gol, dezbrăcat.
nu'mero : număr; ~ UNO (număr ordinal) primul, prima, întâi, întâiul, întâia.
nus : noi; ne, pe noi; A ~ nouă, ne, ni.
nustro : (singular) nostru, noastră; EL ~ al nostru, a noastră.
nustros : (plural) noştri, noastre; LOS ~ ai noştri, ale noastre.
nutrer : a nutri; ~ DI EL SENO (a nutri cu sânul) (tr) a alăpta.
nuve : nor.
-o' : (verb de -ar) sufix pentru preteritul.
o : sau; FASE LO, ~ SI NO, IO LO FASERA' Faceţi-o, că de nu, eu o voi face.
o : (literă) o.
o! : o!
obedeser : a da ascultare.
obeso : (adj) obez.
objetivo : (s) ţintă; obiectiv.
objeto : (s) obiect.
obligar : (v) a obliga.
obligasion : obligaţie.
obligatorio : obligatoriu.
obliviar : a uita; a nu-şi mai aduce aminte (de).
obra : (de artă, etc.) operă.
observar : a observa.
obtuso : obtuz; bont.
obuse : obuz.
oca : gâscă.
ocasion : ocazie.
ocaso : apus.
ocsidar (se) : (v) a (se) rugini; a (se) oxida.
ocsidasion : (s) rugină; oxidare.
ocsidente : vest, occident; DEL ~ vestic, occidental.
ocsi'jeno : oxigen.
octeto : (opt bite) byte.
octobre : octombrie.
ocultar (se) : a (se) ascunde.
ocupado : ocupat.
ocupar : a ocupa.
ocurrensa : întâmplare; eveniment.
ocurrer : a se întâmpla.
odiar : a detesta; a urî.
odio : (s) ură.
odor : (s) miros; SENTER EL ~ DE (a simţi mirosul de) (tr) a mirosi; TENER UN ~ ESTRANIO a avea un miros curios; TENER EL ~ DE (a mirosi ca) a avea mirosul de.
ofender : (v) a jigni, a ofensa.
ofensa : ofensă, jignire.
ofensivo : ofensiv.
oferta : (s) ofertă; ~ SPESIAL vânzare (specială).
ofisial : (adj) oficial.
ofisina : (cameră) birou.
ofreser (se) : a (se) oferi; ELI SE OFRESIO' PAR FASER LO El se oferi s-o facă.
oi'do : Vedeţi: oier.
oier {timpuri neregulate: preterit: oio'; participiu trecut: oi'do} : a auzi.
oio : ochi; PELE DE ~ pleoapă.
oio' : Vedeţi: oier.
oji : azi, astăzi.
Olanda : Olanda.
olio : ulei; untdelemn.
oliva : măslină.
olivera : (arbore) măslin.
-o'logo : sufix pentru -olog.
-oloji'a : sufix pentru -ologie.
ombligo : buric.
ombra : (s) umbră.
ombradora : dispozitiv pentru umbrire.
ombrar : a umbri.
ome : (s) bărbat, om.
omosecsual : omosexual.
onda : (s) undă; val.
onesto : onest, cinstit.
onor : onoare, cinste.
o'pera : (arta muzicală) operă.
operador : maşinist; telefonist.
operar : a pune în funcţiune.
operasion : operaţie; FASER UNA ~ (A) (medical) a opera.
opinion : opinie, părere.
oportuno : oportun.
opresion : opresiune.
opresivo : care oprimă, opresiv.
oprimer : (v) a oprima.
ora : oră; A ALGUNA ~ cândva; A CUALCE ~ oricând.
orario : (s) orar, program; PONER EN EL ~ (a pune în orarul) a programa.
orasion : a ruga.
orasionar : rugăciune.
o'rbita : (s) orbită.
orbitar : (v) a se mişca pe orbită.
orcestra : orchestră.
o'rden : ordine.
ordenado : (adj) ordonat.
ordenar : (v) a pune în ordine.
oreia : ureche.
orelojeto : (dispozitiv) ceas mic.
orelojo : (dispozitiv) ceas; CONTRA LA DIRECSION DEL ~ în sens opus acelor ceasului; EN LA DIRECSION DEL ~ în sens de acord cu ceasul.
organisar : a organiza.
organisasion : organizaţie.
o'rgano : (de corp) organ; ~ MUSICAL (muzical) orgă.
orgoio : mândrie.
orgoioso : mândru.
oriente : est, orient; DEL ~ estic, oriental.
orijinal : original.
ori'jine : origine.
orisontal : (adj) orizontal.
orisonte : orizont.
ornamento : ornament.
oro : aur.
orso : (s) urs.
ortografi'a : (s) ortografiere; (v) Vedeţi: ortografiar.
ortografiar {timpuri neregulate prezentului şi imperativului: ortografi'a} : a ortografia, a pronunţa sau a scrie literă cu literă.
oscurida' : (s) întuneric.
oscuro : (adj) întunecos; (la culoare) închis.
oso : os.
-oso : sufix care înseamnă plin de (obţinut de la substantivul).
ospital : spital.
osta'culo : obstacol.
ostia : (s) (religie) biscuit de comuniune.
ostinado : încăpăţânat.
otel : hotel; ~ CON STASIONAMENTO hotel cu parcare; ~ PAR JO'VENES cămin (studenţesc) pentru tineri.
otenta : optzeci.
otente'simo : (ordinal) optzecilea.
otentieme : (fracţie) optzecime.
ote'simo : (ordinal) optulea.
otieme : (fracţie) optime.
oto : opt.
otonio : toamnă.
otro : alt; un alt.
oval : oval.
ovino : oaie sau berbec; ovină.
ovo : ou.
pacete : pachet.
Pacistan : Pakistan.
padre : tată.
padrino : naş.
padron : (folosit în cusut, copiare, etc.) model, desen.
pagamento : plătire, plată.
pagar : a plăti {Persoana care primeşte banii e complementul indirect}; ELI PAGO' TRES DO'LARES A ME POR EL LIBRO El îmi plăti trei dolari pentru cartea.
paisaje : peisaj.
pai'se : regiune.
pa'jina : pagină.
pala : (s) lopată; MOVER CON UNA ~ a deplasa cu lopată.
pa'lido : palid.
palisada : (barieră în aer liber) gard.
palma : (de mână) palmă.
palmera : (arbore) palmier.
palo : (s) băţ; stâlp mic.
pan : pâine; ~ TOSTADO pâine prăjită.
panete : (s) corn sau chiflă.
panfleto : pamflet.
pa'nico : (s) panică.
pantalon : (s) pantaloni; ~ CORTO şort, pantaloni scurţi; chiloţi de baie.
pantalonete : chiloţi.
pantanal : mlaştină.
papa' : tată.
Papa : Papă.
papagaio : (s) papagal.
papel : (s) hârtie.
par : pentru.
paracadita : (s) paraşută.
paradiso seleste : (religie) rai ceresc, cer.
para'grafo : paragraf.
paragua : (pentru ploaie) umbrelă.
paralelo : (adj) paralel.
parasol : umbrelă de soare.
parce : parc.
pare : (s) (doi) pereche.
parede : (interior) perete.
pareia : (romantic) cuplu, pereche.
parente : (s) rudă, neam.
pareser : a părea.
parlamento : parlament.
parlar : a vorbi; ~ CON SENIALES (ca surdomut) a comunica cu gesticulare.
parlata : (s) conversaţie.
parte : (s) parte; loc, regiune; A ALGUNA ~ (direcţie) undeva; EN ALGUNA ~ (poziţie) undeva; A CUALCE ~ oriunde; A NENGUNA ~ nicăieri; A OTRA ~ (adv) la un alt loc, departe; EN TODAS PARTES peste tot; EN MULTAS PARTES larg răspândit, în mulţi locuri.
partedero : (s) (loc) ieşire; ~ DE URJENSA ieşire în caz de pericol.
parter (di) : a pleca (de la); PARTER CAMINANDO a pleca plimbând; PARTER CORRENDO a pleca alergând.
particular : (specific) (s) amănunt.
partida : întrecere, partidă.
partisipio : participiu.
partita : (acţiune) plecare.
partito : (politic) partid.
pas : pace.
pasado : trecut.
pasajero : (într-un vehicul) călător, pasager.
pasando : trecând.
pasaporto : paşaport.
pasar : a trece; (timp) a petrece; a înmâna; ~ PRO'CSIMO A (tr) a trece pe lângă, a trece aproape de.
pasata : (s) trecere; petrecere; înmânare.
Pascua : Paşte.
pase : (s) (document) permis.
pasear : (pe picioare) a plimba; (cu automobil, etc.) a plimba cu maşina (etc.).
pasiensa : răbdare.
pasiente : (adj) răbdător.
pasi'fico : paşnic.
pasion : pasiune, patimă.
pasivo : pasiv.
paso : (s) (de munţi) trecătoare; (de picior) pas.
pasta : cocă, aluat; pastă; ~ DENTAL pastă de dinţi.
pastel : (chec, prăjitură, etc.) patiserie.
patata : cartof.
patriota : (s) patriot.
patrio'tico : (adj) patriotic.
patron : (s) patron.
pausa : (s) pauză.
pausar : a face o pauză.
pavimento : pavaj.
pe : (literă) p.
pe : pe (prepoziţie facultativă pentru complementul direct, pentru a evita ambiguitate).
pecador : (s) păcătos.
pecar : a păcătui.
pecata : (s) păcat.
peinadora : (s) pieptene.
peinar (se) : a (se) pieptăna.
peje : (s) peşte.
pele : (s) piele; ~ ARDIDA POR EL SOL (s) piele arsă de soarele; ~ DE BOVE piele (de bou).
peli'cula : film, peliculă; film fotografic; ~ ANIMADA film de desene animate.
pelo : (unul) fir de păr.
pelos : (toţi) păr.
peluca : perucă.
pena : pană.
pender : (intr) a atârna.
pe'ndulo : pendulă; SEDIA DE ~ (s) (jucărie pentru balansare) scrânciob, leagăn suspendat.
pene : penis.
pensamento : gând.
pensar : a gândi; ~ EN a se gândi la, a cugeta la.
pensata : gândire.
pension : pensiune.
pepino : castravete; (s) (murat) castravete murat.
per : pe fiecare; ~ SENTO la sută.
perciser : a percheziţiona.
percisision : percheziţie.
perder : a pierde.
perdido : pierdut; SER ~ a fi pierdut.
perdita : pierdere.
perdon : (s) iertare.
perdona me : pardon, vă rog să mă scuzaţi.
perdonar : a ierta, a scuza; ~ {alguna persona} DE {alguna cosa} a scuza {cineva} de {ceva}.
perfecto : perfect.
perforadora : (s) (unealtă) sfredel.
perforar : (v) a perfora, a sfredeli.
perfume : parfum.
periglo : pericol; PONER EN ~ a periclita, a pune în pericol; SER EN ~ a fi în pericol.
perigloso : periculos.
perio'dico : (adj) periodic.
peri'odo : (timp) perioadă.
periscopio : periscop.
permanente : (adj) permanent.
permiso : (s) permisiune, consimţământ; ~ DE ENTRAR (permisiune) admitere.
permiter : a permite, a consimţi; ~ CADER a lăsa să cadă; ~ ENTRAR a admite să intre.
perno : (s) (tehn.) bulon.
perpetuo : perpetuu.
persecusion : (s) persecuţie.
persecusionar : a persecuta.
perseger : a urmări.
persegita : (s) urmărire.
persentaje : procentaj.
persepsion : percepţie.
persever : a percepe; a detecta.
persona : persoană; ALGUNA ~ cineva; NENGUNA ~ nimeni; TODAS LAS PERSONAS toată lumea; DE ALGUNA ~ (posesiv, după substantiv) cuiva.
personaje : (teatru) personaj, rol.
personal : (adj) personal.
perturbado : (adj) tulburat.
perturbar : (v) a tulbura, a perturba.
pesadora : (dispozitiv) cântar.
pesar : a (se) cântări.
pesca : (s) pescuit.
pescar : a pescui.
pe'sica : piersică.
peso : greutate.
petito : (adj) mic.
peto : piept.
petrolio : petrol.
picante : (adj) picant; înţepător.
picar : a înţepa; a pişca.
picata : (s) înţepătură; pişcătură.
picenice : (s) picnic.
pie : labă piciorului; PONER EL ~ SOBRA a merge pe; BATER CON EL ~ a lovi cu piciorul.
piedra : piatră.
pierna : (laba, pulpa, şi coapsa) picior; ~ SUPERIOR coapsă.
piesa : (s) bucată, piesă; ~ CORTADA (s) felie; ~ DE TEATRO (teatral) piesă.
pijon : porumbel.
pila : (electrică) pilă.
pilotar : a pilota.
piloto : (s) pilot.
pi'lura : pilulă, pastilă.
pimenta : piper.
pinia : con de brad.
piniera : (arbore) pin.
pinsas : (plural) cleşte.
pintar : a vopsi; a picta; ~ UNA CASA VERDE USANDO COLOR ASUR a vopsi o casă verde folosind culoare albastră; ~ (SE) LA FASA a (se) machia, a (se) farda.
pintata : (acţiune) vopsire; pictare.
pintura : (object de artă) tablou, pictură.
piocos : păduchi.
pipa : (s) pipă.
pira'mide : piramidă.
pirata : (s) pirat.
pisarra : (în şcoală) tablă.
pisina : (s) bazin de înot.
pista : pistă.
pistola : pistol.
plaga : (s) rană, plagă; ~ ARDIDA (s) (rană) arsură; ~ CORTADA (s) (rană) tăietură.
plageta : rană mică.
plaia : (s) plajă.
planeta : planetă.
plano : (adj) plat, întins.
planta : (s) plantă; PLANTAS MARINAS alge marine.
plantar : a planta.
plasa : (s) (loc) piaţă.
plasente : plăcut, agreabil.
plaser : a plăcea; (s) placere; ME PLASE FASER LO N-ai pentru ce.
plasma : plasmă.
pla'stico : plastic; de plastic; material plastic.
plataforma : platformă; peron.
plato : (pentru hrană) farfurie.
plega : (s) pliu.
plegar : a împături, a îndoi.
plenar : a umple.
pleno : plin.
plombo : (s) plumb.
plorar : a plânge.
ploro : (s) plâns.
pluma : stilou, toc.
plural : plural.
Pluton : Pluto.
pluver : a ploua; ~ JELO a cădea grindină.
pluvia : (s) ploaie; ~ DE JELO (s) grindină.
pluvioso : ploios.
poco : (adv) puţin; nu foarte; nu foarte mult; câtva; ~ A ~ puţin câte puţin, treptat; UN ~ puţin; UN ~ (DE) câtva, ceva.
pocos : (adj) puţini; UNOS ~ câţiva.
poder : a putea, a fi capabil.
poema : poem.
poeta : poet.
poio : (pasăre) pui; CARNE DE ~ (carne) pui.
pois : apoi.
polarida' : polaritate.
pole'mica : polemică.
pole'mico : polemic.
polgar : degetul mare.
polisi'a : poliţie.
polisiano : poliţist.
poli'tica : politică.
politicista : persoană politică.
poli'tico : (adj) politic.
polo : (geografic) pol.
Polonia : Polonia.
polvo : (s) praf; pulbere, pudră.
pomo : măr.
pompa : (s) pompă.
pompar : a pompa.
pompiero : pompier.
po'mulo : obraz.
poner : a pune.
ponte : pod, punte.
popular : (adj) popular.
populasion : populaţie.
por : (indica executantul acţiunii) de; din cauza; (cu verbul 'a plăti') pentru; (timp) de; ~ CE de ce; ~ ESEMPLO de exemplu; ~ FAVOR (cerere curtenitoară) vă rog.
porce : (conj) fiindcă, deoarece, căci.
porco : porc.
porsion : porţiune, parte; porţie.
porta : uşă.
portador : hamal, portar.
portafolio : portofel.
portar : a duce, a purta; (haine) a purta.
porto : (s) port.
porton : poartă.
Portugal : Portugalia.
portugalano : portughez.
portugalese : limba portugheză.
posa : băltoacă.
poseder : a poseda.
posesion : posesiune.
posible : posibil.
posiblemente : (adv) poate, posibil.
posiblida' : posibilitate.
posision : (s) poziţie.
positivo : (adj) pozitiv.
poso : (s) puţ.
posponer : a amâna.
posta : (s) poştă; ~ AERIA poşta par avion; ~ ELECTRO'NICA poştă electronică; ~ RA'PIDA poştă rapidă.
posta-e : poştă electronică.
posterior : posterior; fese.
posto : post.
potensa : putere.
potente : puternic.
povre : (adj) sărac, pauper.
povrida' : sărăcie.
pra'tica : (s) practică.
praticar : a practica.
pra'tico : practic.
predicar : a predica.
predicsion : prezicere.
prediser : a prezice.
preferensa : preferinţă.
preferer : a prefera.
prejudisiar : a avea prejudiciu contra.
prejudisio : (s) prejudiciu.
premio : (s) premiu.
prender : a lua; ~ PRESTADO a lua cu împrumut.
preocupado : preocupat.
preocupar (se) : a (se) îngrijora; (îngrijorat) a (se) preocupa.
preocupasion : (s) îngrijorare.
preparar : a prepara, a pregăti; a instaura; ~ SE a se pregăti, a se prepara.
preposision : prepoziţie.
prerrogativa : (s) drept, privilegiu.
prescriver : a prescrie.
presedente : (adj) precedent; (s) precedent.
preseder : a precede.
presentar : a prezenta.
presente : (s) (acum) prezent; (adj) prezent.
preservativo (secsual) : prezervativ (sexual).
presidente : preşedinte.
presion : (s) presiune.
presipisio : faleză; prăpastie.
presipitar (se) : a (se) grăbi, a (se) precipita.
presipitasion : (s) grabă.
prestar : a da cu împrumut.
presto : (în viitor apropiat) curând.
presumer : a presupune.
presunsion : presupunere.
prevener {timpuri neregulate prezentului şi imperativului: previene} : a împiedica; a preîntimpina, a preveni; ~ SE DE {faser una cosa} a se stăpâni {să facă ceva}; ~ {alguna persona o cosa} DE {faser una cosa} a împiedica {cineva sau ceva} {să facă ceva}; ~ CE {alguna persona o cosa} {fase una cosa} a împiedica {cineva sau ceva} {să facă ceva}.
prevension : împiedicare; prevenire.
previene : Vedeţi: prevener.
primavera : primăvară.
primerministro : prim-ministru.
primero : (adv) întâiul.
prinsipal : (adj) principal.
prinsipio : (s) principiu; început.
prison : (s) temniţă, închisoare, puşcărie.
privado : (adj) (nu public) particular, personal.
privar (de) : a lipsi (de).
proa : (s) provă, proră.
probable : (adj) probabil.
probablemente : (adv) probabil.
probablida' : probabilitate.
problema : problemă.
procsimamente : (adv) apropiat.
pro'csimo : (adj) apropiat; (adj) EL ... MAS ~ ... cel mai apropiat; ~ A (prep) aproape de, lângă.
producsion : producţie; creaţie.
productor : producător; creator.
produser : a produce; a crea.
produto : produs; ~ PRINSIPAL produs principal.
profesion : profesiune.
profesional : profesional.
profesor : învăţător sau învăţătoare.
profitar se (di) : a profita (de).
profito : (s) profit; avantaj.
profundida' : adâncime, profunzime; DE POCA ~ (adj) neadânc.
profundo : adânc, profund.
programa : (s) program.
programar : a programa.
progreso : (s) progres; FASER PROGRESOS a face progrese.
proi'be : Vedeţi: proiber.
proiber {timpuri neregulate prezentului şi imperativului: proi'be} : a interzice.
projetar : a proiecta.
projeto : (s) proiect.
promesa : (s) promisiune.
prometer : a promite.
pronome : pronume.
pronosticar : a face un pronostic (despre).
prono'stico : (s) pronostic; prognoză.
pronto : (adj) prompt.
pronunsiar : a pronunţa.
pronunsiasion : pronunţare; pronunţie.
propagar (se) : a (se) înmulţi; a (se) întinde.
propension : înclinaţie.
propenso a : inclinat spre; ~ A SUISIDIO inclinat spre sinucidere.
proponer : a propune, a sugera.
proporsion : (s) proporţie.
proposision : propunere; sugesţie.
proprieda' : proprietate; ~ LITERARIA (s) drept autorului.
proprietario : proprietar.
proprio : (adj) propriu {înaintea substantivului, dacă un substantiv urmă}; MIO ~ LIBRO propria mea carte.
proseso : (s) proces.
protejer : a proteja, a apăra.
protestante : protestant.
protestar : a protesta; a obiecta; ~ CONTRA a protesta împotriva.
protestasion : (s) protest, protestare; obiecţie.
protuberansa : (s) protuberanţă; umflătură.
prova : probă.
provar : a proba.
proveder : a furniza.
provinsia : provincie, parte a unei naţiune.
provision : (s) provizie.
prudensa : prudenţă.
prudente : prudent.
pruna : prună; ~ SECA prună uscată.
pruritar : a-l mânca.
prurito : (s) mâncărime.
publicar : a publica.
publicasion : publicaţie; publicare.
pu'blico : public.
pu'dico : pudic.
pudor : pudoare.
pulea : (s) scripete.
puler : (tr) a lustrui.
pulmon : plămân.
pulsar : a pulsa.
pulsasion : (s) puls; pulsare, pulsaţie.
pulso : încheietură mâinii.
punialar : a înjunghia.
punialata : (s) înjunghiere.
punio : pumn.
punta : (s) pont, vârf.
punto : (s) punct; (punctuaţie) punct; FASER PUNTOS (sport) a marca; ~ DE VISTA punct de vedere; ~ DE COSTURA cusătură, stih.
puntual : (adj) punctual, prompt.
puntualmente : (adv) punctual.
purificar : a purifica.
puro : pur.
purpurio : (adj) purpuriu.
putrefaser : (tr) a face să putrezească; ~ SE (intr) a putrezi.
putrefasido : putred.
racontar : a relata.
raconto : poveste.
radar : (s) radar.
radiasion : radiaţie; iradiere.
radio : radio.
radioactivo : radioactiv.
radiografi'a : (s) (fotografie) radiografie; (v) Vedeţi: radiografiar.
radiografiar {timpuri neregulate prezentului şi imperativului: radiografi'a} : a radiografia.
radise : (s) rădăcină.
raia : (s) dungă.
raio : (energie) rază; RAIOS ECSE (s) raze X, raze Röntgen.
ramo : (s) (de arbore) ramură, cracă, creangă.
rana : broască.
rango : (s) rang.
ranura : (s) crăpătură, fantă.
rapidamente : (adv) rapid, repede, iute.
rapidida' : (s) rapiditate.
ra'pido : (adj) rapid, repede, iute.
raro : (nu comun) rar.
rasa : rasă.
rason : raţiune.
rasonable : rezonabil.
raspadura : (s) zgârietură; răzuire.
raspar : a zgâria; a răzui; a scărpina.
rastrilar : (v) a grebla.
rastrilo : (s) greblă.
rasuradora : (s) brici; aparat de ras.
rasurar (se) : a (se) bărbieri.
rasurata : (s) bărbierit.
rateta : şoarece.
rato : şobolan.
re- : prefix pentru repetiţie sau înapoiere.
re : (literă) r.
real : real.
realida' : realitate; EN ~ de fapt.
realisar : a realiza.
realisasion : realizare.
realista : realist.
realmente : cu adevărat, într-adevăr.
rebelante : rebel, răzvrătit.
rebelar se : (v) a se răzvrăti.
rebelion : răzvrătire; răscoală.
recambio : (o piesă) schimb; DE ~ (adj) de schimb.
reclamar (de) : a se plânge (de).
reclamo : (s) plângere.
recoler : a strânge, a culege; a recolta; ~ SE a se strânge, a se întruni.
recolita : (s) recoltă; întrunire; culegere.
recomendar : a recomanda.
recomendasion : recomandare.
recompensa : (s) recompensă.
recompensar : a recompensa.
reconosensa : admitere.
reconoser : a admite.
reconsiliar (se) : a (se) împăca.
reconsiliasion : împăcare.
re'cor : (s) (atletic, etc.) record.
recordar : a aminti; ~ SE (DE) a-şi aminti (de); NO ~ SE (DE) a uita (de).
recta'ngulo : dreptunghi.
redacsion : redactare.
redacsionar : a redacta.
redactor : redactor.
rede : plasă; reţea.
re'dito : (s) venit.
reducsion : (s) reducere.
reduser (se) : a (se) reduce.
referensa : referinţă.
referer (a) : a se referi (la).
reflecsion : reflexie.
reflecsivo : reflexiv.
refleter : (v) a reflecta.
reforma : (s) reformă.
reformar : a reforma.
refrescar : a împrospăta.
refridar (se) : (a deveni sau a face răcoros) a (se) răci.
refrijeradora : frigider.
refrijerar : a păstra într-o frigider.
refujado : refugiat.
refujar se : (v) a se refugia.
refujo : (s) refugiu.
refusado : (s) persoană sau lucru respinse.
refusar : a refuza; a respinge.
refusata : refuz; respingere.
regal : (adj) regal.
regalar : a face un cadou.
regalo : (s) cadou.
regla : regulă.
regular : (adj) regulat.
rei : rege.
reincarnar : a se renaşte, a se reincarna.
reincarnasion : reincarnare, renaştere.
reiterar : (a zice din nou) a repeta.
reiterasion : (zicere din nou) repetare.
rejistradora : aparat de înregistrare; casetofon; magnetofon.
rejistrar : a înregistra; ~ {aguna cosa} COMO PROPRIEDA' LITERARIA a înregistra dreptul autorului de {ceva}, .
rejistro : (s) înregistrare; dată înregistrată.
rejon : regiune.
rel : şină; RELES şine.
relampo : fulger.
relasion : relaţie, legătură; ~ AMOROSA relaţie de dragoste.
relasiones : relaţii; ~ SECSUALES relaţii sexuale.
relativo : (adj) relativ; ~ A (prep) despre, privind; relativ la.
relijon : religie.
relijoso : religios.
remar : a vâsli.
remo : (s) vâslă, ramă.
remover : a scoate.
rena : regină.
render : a ceda; a preda.
rendimento : cedare; predare.
renion : rinichi.
reno : regat; regn.
Reno Unido : Regatul Unit.
renunsiar : a renunţa; (dintr-un post) a demisiona; ~ UN POSTO a demisiona dintr-un post.
renunsiasion : (s) renunţare; demisie.
reparado : reparat.
reparar : a repara.
reparasion : (s) reparaţie.
repeler : a respinge.
repentente : plin de remuşcări.
repenter se (de) : a se căi (de).
repentimento : (s) căinţă.
Repete, por favor : Repetaţi, vă rog.
repeter : a repeta.
repetision : repetiţie.
reportaje : (s) raport.
reportar : a raporta.
reposar : a se odihni.
reposo : (s) odihnă.
represa : (s) dig.
representante : (s) reprezentant.
representar : a reprezenta; (ca actor) a interpreta (un rol).
representativo : (adj) reprezentativ.
reprimer : (v) a reprima.
reptil : reptilă.
repu'blica : republică.
Repu'blica Slovaca : Republica Slovacă.
Repu'blica Tjeca : Republica Cehă.
reputasion : reputaţie.
resente : (adj) recent.
resentemente : (adv) în ultimul timp.
reserva : (s) (un loc rezervat) rezervă.
reservar : a rezerva.
reservasion : rezervaţie.
reseta : reţetă; ~ ME'DICA reţetă medicală.
resever : a primi, a căpăta.
resiclar : (material, sticle, bidone, etc.) a refolosi.
residensa : domiciliu.
residente : rezident.
resider : a locui.
resinar se (a) : a se resemna (în).
resinasion : resemnare.
resipiente : recipient.
resistensa : rezistenţă.
resistente : (adj) durabil; rezistent.
resister : a rezista la.
resolusion : rezolvare; soluţie.
resolver : (v) a rezolva.
resorte : resort, arc.
respetar : a respecta.
respeto : (s) respect.
respirar : a respira.
respirasion : (s) răsuflare; respiraţie.
responder : a răspunde.
respondita : (s) răspuns.
responsable : responsabil, răspunzător.
responsablida' : responsabilitate.
resposta : (s) răspuns.
restar : a rămâne.
resto : (s) rest.
restorante : (s) restaurant.
restricsion : restricţie.
restrinjer : (v) a restrânge.
resultado : (s) rezultat.
resultar : a rezulta; ~ EN a se sfârşi la.
retardar : (tr) a întârzia; ~ SERVISIO PAR a întârzia serviciu pentru.
retardo : (s) întârziere.
retener {timpuri neregulate prezentului şi imperativului: retiene} : a reţine, a păstra.
retiene : Vedeţi: retener.
retirar (se) : (v) a (se) retrage.
retornar : (intr) a se înapoia, a se întoarce; (tr) a înapoia.
retorno : (s) înapoiere.
retrato : portret.
reu'ne : Vedeţi: reuner.
reuner se (con) {timpuri neregulate prezentului şi imperativului: reu'ne} : a se reuni (cu); a se aduna (cu).
reunion : reuniune; adunare; ~ ROMA'NTICA întâlnire romantică.
reve' : Vedeţi: rever.
revelar : a revela; (fotografic) a dezvolta.
revelasion : revelaţie; (fotografică) dezvoltare.
rever {timp prezent neregulat: reve'} : a vedea iar, a revedea; A ~! La revedere!
reverso : revers, marşarier; AL ~ înapoi.
revista : revistă.
revolusion : revoluţie.
rico : bogat.
rider : a râde.
ridi'culo : ridicol; PONER EN ~ a ridiculiza.
ri'jido : rigid; ţeapăn.
rima : (s) rimă.
rimar : a rima; a face să rimeze.
ri'o : râu.
risa : (s) râs, râset.
riscar : (v) a risca.
risco : (s) risc.
riso : (s) buclă, zuluf.
ritmo : ritm.
riva : mal râului.
robador : hoţ.
robar : a fura; ~ DI a jefui.
robata : hoţie.
robote : robot.
rocete : (s) rachetă.
roda : roată.
rojo : roşu.
rolar : a rula; a se rostogoli.
rolo : (s) (hârtie, panglică, etc.) rolă.
Romania : România.
romaniano : român; românesc.
roma'nico : (adj) romanic.
romaniese : limba română; EN ~ (adv) româneşte.
Romanova : (o interlimbă romanică) Romanova.
roma'ntico : romantic.
romper (se) : a (se) sparge.
ronda : (de băutură) rând; rundă.
rosa : trandafir.
rosado : (adj) roz.
rotundo : (adj) rotund; FASER ~ a rotunji; a face întreg un număr; FASER ~ CON AUMENTO a face întreg cu creştere un număr; FASER ~ CON REDUCSION a face întreg cu descreştere un număr.
rude : nepoliticos; grosolan; brut, aspru.
ruga : (s) zbârcitură.
rugar : a zbârci.
ruinas : (s) ruine.
rumor : zgomot; zvon; FASER UN ~ a face zgomot; AVE UN ~ CE... Se zice că..., E un zvon că....
Rusia : Rusia.
-s : (după o vocală) sufix pentru pluralul.
sa : (literă) z.
sa'bado : sâmbătă.
saber : a şti.
sabon : săpun.
sabor : (s) gust, savoare; DAR ~ A a da gust la; TENER ~ DE a avea gust de; TENER UN ~ ESTRANIO a avea un gust curios.
sabotaje : (s) sabotaj.
sabotar : (v) a sabota.
saco : (s) sac.
sacrificar : (v) a sacrifica.
sacrifisio : (s) sacrificiu.
sal : (s) sare.
sala : (cameră mare) sală.
salado : sărat.
salario : salariu.
saliva : salivă.
salmora : saramură; PREPARAR CON ~ a prepara cu saramură.
Salmorasur : (planetă) pământul.
salon (de belida') : salon (de coafură).
salsa : sos.
salsija : cârnat.
saltar : a sări, a sălta.
salto : (s) salt.
salu' : sănătate.
saludar : a saluta.
saludo : salut.
salvamento : (s) salvare.
salvar : a salva.
salvasion : (religie) salvare.
salvo : (prep) în afară de, cu excepţia.
sanduije : sandviş.
sangue : sânge.
sano : sănătos.
santificar : a sfinţi.
santo : (adj) sfânt; (s) sfânt.
sarcasmo : sarcasm.
sarca'stico : sarcastic.
saserdote : preot.
sason : (s) anotimp.
sate'lite : satelit.
satisfacsion : satisfacţie.
satisfaser : a satisface.
satisfasido : (adj) mulţumit; satisfăcut.
Saturno : Saturn.
savio : înţelept.
scafandro : costum de scafandru; costum astronautului.
scala : (s) (mărime relativă) scară.
scalera : scară; ~ DE INSENDIO scară de incendiu; ~ PORTABLE scară mobilă.
sca'pula : umăr.
sceleto : schelet.
sci : (s) schiu; ESCORRER SE EN SCIS a schia.
sclavo : (s) sclav.
scoba : mătură.
scobar : a mătura.
scola : şcoală.
scriver : a scrie; ~ CON MA'CINA a bate la maşină (de scris); ~ CON BOTONERO a bate la maşină (de scris).
scuadra : (s) echipă; escadron; brigadă.
scudela : (s) vază rotundă, castron.
scudo : (s) scut.
sculper : a sculpta.
scultura : (s) sculptură.
se : (literă) s.
se : (pronume nenominativ reflexiv) se; A ~ şi, -şi.
sea : Vedeţi: ser.
sebola : ceapă.
secar : a usca.
seco : (adj) uscat; secat; sec.
secreto : (s, adj) secret.
secsion : secţiune, secţie.
secso : sex.
secsual : sexual.
secuensa : succesiune.
secuestrador : (s) răpitor.
secuestrar : a răpi.
secuestro : răpire.
securida' : siguranţă; securitate.
securo : sigur, ferit.
sede : (s) sete; TENER ~ a-i fi sete.
sedente : însetat, setos.
sedia : scaun.
seducsion : seducere.
seductivo : (adj) seducător.
seduser : a seduce.
segadora : (s) ferăstrău.
segar : a tăia cu ferăstrăul.
segente : (adj) următor.
seger : a urma, a veni după.
segundo : (s) (timp) secundă.
seguro : cert, sigur.
selebrar : a sărbători, a celebra.
selebrasion : sărbătorire.
selecsion : (s) alegere; selecţie.
selecsionar : a alege, a selecta, a selecţiona.
Selene : (astronomie) luna pământului.
selibato : (care nu are sex) celibat.
se'libe : (care nu are sex) celibatar.
semana : săptămână.
semblante : (faţei) expresie, mină.
seme : (s) sămânţă; PONER SEMES EN a semăna.
se'men : (lichid) spermă.
semento : (s) beton.
sempre : întotdeauna.
senario : (teatru) scenă.
senero : sutien.
senial : (s) semn; semnal; ~ DE LINIA OCUPADA semnal de telefon ocupat.
senialar : a semnala; a semnaliza.
senior : domn; (religie) Dumnezeu.
seniorela : doamnă sau domnişoară.
seno : sân.
sensas : cenuşă.
sensasion : senzaţie.
sensero : scrumieră.
sensible : sensibil.
sensura : (s) reproş, dezaprobare.
sensurar : a reproşa, a dezaproba.
sentado : (adj) aşezat; SER ~ a sta aşezat, a şedea.
sentar : a aşeza; ~ SE a se aşeza.
sentensa : (s) sentinţă.
sentensar : (a da o sentinţă) a condamna.
senter : (tr) a simşi (urmat de substantiv); ~ SE a se simşi (urmat de adjectiv).
sente'simo : (ordinal) sutălea.
sentieme : (fracţie) sutime.
sentimento : sentiment.
sentimetro : centimetru.
sentito : (s) (cele cinci simţuri, etc.) simţ; ~ DE VER vedere, văz; ~ DE OIER auz; ~ DE SENTER ODORES simţu mirosului.
sento : sută; PER ~ la sută.
sentral : central.
sentro : (s) centru; (în oraş) centru oraşului; PONER EN EL ~ a centra.
separado : (adj) separat.
separar (se) : a (se) separa.
septembre : septembrie.
sepulcro : mormânt.
sepultura : înmormântare.
ser {timpuri neregulate: prezent: es; preterit: fu; imperfect: era; imperativ: sea} : a fi; ~ TROVADO EN a se afla la; ES BONO CE... E bun că...; ES LA UNA E ora unu; ES LAS TRES E ora trei.
sera : seară.
sereal : cereale.
serebro : creier.
seremonia : (s) ceremonie; ritual; ~ DE MATRIMONIO nunţă.
seremonial : (adj) ceremonial; ritual.
seresa : cireaşă.
serie : serie.
seringa : seringă.
serio : serios.
sero : zero.
serpente : şarpe.
serrado : închis.
serradura : (s) lacăt; SERRAR CON UNA ~ a încuia cu lacăt.
serrar (se) : a (se) închide.
serrelampo : (s) fermoar.
serto : anume, anumit; ~ OME un om anume.
serume : (s) ceară; PONER ~ EN a cerui.
servedor : (a unui restaurant) ospătar, chelner; chelneriţă; (persoană) servitor.
servedora : maşină servitoară.
server : a servi.
servieta : şervet de masă; şerveţel.
servisio : serviciu; SER DE ~ a fi de serviciu.
servo : cerb.
sesar : (tr) a opri {nişte activitate}; ~ DE {infinitiv} a opri {să mai facă ceva}; FASER {alguna persona o cosa} ~ {una cosa} (tr) a face {cineva sau ceva} să oprească {ceva}; FASER {alguna persona o cosa} ~ DE {infinitiv} a obliga {cineva sau ceva} să oprească {să mai facă ceva}; ~ DE ANDAR a se opri să mai meargă.
sesta : coş.
sete : şapte.
setenta : şaptezeci.
setente'simo : (ordinal) şaptezecilea.
setentieme : (fracţie) şaptezecime.
sete'simo : (ordinal) şaptelea.
setieme : (fracţie) şeptime.
sfera : sferă.
sfe'rico : sferic.
si : (conj) dacă, cu condiţia ca; (adv) (contrar cuvântului nu) da.
sibilar : (ca şarpe) a fâsâi.
sibilata : (s) fâsâire, fâsâit.
siciatra : psihiatru.
siclo : (s) ciclu.
siclomotor : motoretă.
sico'logo : psiholog.
sicoloji'a : psihologie.
sicolo'jico : psihologic.
sida : (boală) SIDA.
sidadano : cetăţean.
sieclo : secol, veac.
siego : (adj) orb.
sielo : (jos) cer.
siensa : ştiinţă.
siensista : persoană munchei ştiinţifică.
sienti'fico : ştiinţific.
siesta : (s) somnuleţ; dormitare.
sifladora : (s) (instrument) fluier.
siflar : a fluiera.
sifra : (s) (criptografic sau simbolic) cifru.
sifrar : a cifra.
sigareto : ţigară.
sigaro : trabuc, ţigară de foi.
si'laba : silabă.
silensio : (s) lipsă de sunet; tăcere.
silento : fără sunet; tăcut.
silindro : cilindru.
silvestre : (adj) sălbatic.
sima : vârf, creştet; culme; EN ~ LA (DE) deasupra.
si'mbolo : simbol.
similar : (adj) similar, asemănător; ~ A asemănător cu.
similarmente : (adv) în mod asemănător.
simio : maimuţă.
simpati'a : simpatie.
simpa'tico : simpatic.
simpatisar : a înţelege bine cu.
simple : simplu.
since'simo : (ordinal) cincilea.
sincieme : (fracţie) cincime.
sinco : cinci.
sincronisar : a sincroniza.
sincronisasion : sincronizare.
sincuenta : cincizeci.
sincuente'simo : (ordinal) cincizecilea.
sincuentieme : (fracţie) cincizecime.
sindicato : sindicat.
singular : singular.
sinificar : (semn) a însemna.
sinificasion : (s) înţeles, sens; semnificaţie.
sinistra : (s) (nu dreapta) stânga; A ~ (adv) (nu la dreapta) la stânga.
sinistrista : stângist; de aripa stângă.
sinistro : (adj) (nu drept) stâng.
sinsa : fără; ~ VALOR fără valoare.
sinsero : sincer.
sinta : (s) bandă; panglică; FASER ADERER CON ~ a lega cu o panglică.
sintetisar : a sintetiza.
si'ntoma : simptom.
sintura : (s) talie.
sinturero : (s) centură.
sinuoso : sinuos, şerpuitor.
sirca : circa, cam.
sirco : circ.
sircostansas : circumstanţe.
sircuito : circuit.
si'rculo : cerc.
sircundar : a înconjura.
sis : şase.
sisenta : şaizeci.
sisente'simo : (ordinal) şaizecilea.
sisentieme : (fracţie) şaizecime.
sise'simo : (ordinal) şaselea.
sisieme : (fracţie) şesime.
sistema : sistem.
sisterna : (pentru lichid) cisternă.
sitar : a cita.
sitasion : (s) citat; citare.
situasion : situaţie.
sivilisasion : civilizaţie.
so : (prep) sub.
sobra : (prep) asupra; deasupra; pe.
sobravivensa : supravieţuire.
sobraviver : (v) supravieţui.
soda : băutură gazoasă.
sofocar (se) : a (se) sufoca; ~ EN LA AGUA a (se) îneca.
soja : soiă.
Sol : soarele pământului.
sol : soare; SER ARDIDO POR EL ~ a fi ars de soarele.
soldado : soldat, ostaş, oştean.
soldar : (v) a suda.
solene : solemn.
soler {urmat de infinitiv} : a avea obiceiul de {a face ceva}.
solia : (peşte) calcan.
so'lido : (adj) solid; (s) solid.
solisitar : a cere, a solicita; (a cere marfă) a comanda; ELI DEVE ~ UN LIBRO DI CARLO El trebuie să ceară o carte de la Carlo; ~ {una cosa di Dio, etse'tera} a cere {ceva de la Dumnezeu, etc.}; ~ AIUDA {di Dio, etse'tera, par alguna persona} a cere ajutor {pentru cineva de la Dumnezeu, etc.}.
solisitasion : (s) cerere, rugăminte; solicitare; (marfă) comandă; (religios, la Dumnezeu, etc.) rugăciune.
solitario : (fără un altul) singur.
solo {sau solamente} : (adv) numai; UN ~ ... un singur ....
solo'jico : grădină zoologică.
soltera : (s) burlacă.
soltere : (adj) burlac; (s) persoană burlacă {Vedeţi: soltero; Vedeţi: soltera}.
soltero : (s) burlac.
soma : sumă.
somar : a totaliza, a aduna.
son : (s) sunet.
sona : domeniu; zonă.
sonar : a suna; (la un instrument) a cânta.
sonda : (s) sondă.
sondaje : (s) sondaj; (a opiniei publice) sondaj, anchetare.
sondar : a sonda; a sonda opinii publice, a ancheta opinii publice; ~ INJUSTAMENTE a-şi vârî nasul (în).
soniar : a visa; ~ ESVELIADO a avea o reverie.
sonio : (s) vis; ~ ESVELIADO (s) reverie.
soplar : a sufla.
soportar : a tolera, a suporta.
sora : soră.
sorbete : şerbet.
so'rdido : (adj) murdar; sordid.
sordo : surd.
sorprender : a surprinde.
sorpresa : (s) surpriză.
sorrider : a zâmbi, a surâde.
sorrisa : (s) zâmbet, surâs.
sosial : social.
sosieda' : societate.
sospeta : bănuială; suspiciune.
sospetado : (substantiv, adj) suspect.
sospetante : (adj) (care suspectă) bănuitor.
sospetar : a suspecta, a bănui.
soterra : (la o clădire) subsol.
spada : sabie.
spasial : (adj) spaţial.
spasio : spaţiu; ~ CO'SMICO spaţiu cosmic.
specta'culo : (s) spectacol.
speransa : (s) speranţă.
sperar : a spera.
spesial : special.
spesialida' : specialitate.
spesialista : specialist.
spesialmente : (adv) în special.
spesie : specie.
spesificar : a specifica.
spesificasion : specificaţie.
spesi'fico : specific.
spina : coloană vertebrală, şiră spinării.
spinacas : (plural) spanac.
spiral : spirală.
spi'rito : spirit.
sponja : burete.
sporte : sport.
sposa : soţie, nevastă; EL PADRE DE MIA ~ socrul meu.
sposado : (adj) căsătorit.
sposar : (a face căsătorit) a căsători; ~ SE (CON) a se căsători (cu).
spose : soţ sau soţie.
sposo : soţ; LA SORA DE TUO ~ cumnata ta.
spuma : spumă.
sputar : a scuipa.
stado : naţiune, stat.
Stados Unidos : Statele Unite.
stadounidano : (de la Statele Unite) american.
stampa : (s) tipar.
stampilia : (s) (de cauciuc, etc.) ştampilă.
standardisado : (adj) standardizat, standard.
standardisar : a standardiza.
standardo : (s) (model uniform) standard.
stanio : staniu.
star : (folosit cu sănătatea sau timpul progresiv) a fi; (la un loc) a sta, a fi, a se afla; ~ BIEN a fi bine; ~ MAL a fi bolnav.
starnudar : a strănuta.
starnudata : (s) strănut.
stasion : (s) staţiune; centrală, staţie.
stasionadero : loc de parcare.
stasionamento : parcare.
stasionar : a parca.
statua : statuie.
stela : (de hidrogen) stea.
stilo : (s) stil; ~ DE PELOS coafură.
sto'mago : (s) (organ pentru hrană) stomac.
strato : strat.
structura : (s) structură.
studiador : student; elev.
studiar : a studia.
studio : (s) studiu.
stufa : maşină de gătit.
stu'pido : (adj) tâmpit, stupid.
stuprar : (sexual) a viola.
stupro : (s) (sexual) viol.
suave : moale.
subitamente : deodată.
su'bito : subit, brusc.
submarino : (s) submarin.
sucursal : (s) sucursală.
Suda'frica : Africa de Sud.
Sudame'rica : America de Sud.
sude : sud; DEL ~ sudic.
Suesia : Suedia.
sufrer : a suferi.
sufrimento : suferinţă.
sugo : suc, zeamă.
Suisa : Elveţia.
suisidado : (s) persoană sinucisă.
suisidar se : a se sinucide.
suisidio : (s) sinucidere.
sujeto : (s) (gramatical) substantiv nominativ.
sujuntivo : subjonctiv.
sulco : (s) brazdă; canelură.
sumerjer (se) : a (se) scufunda.
sumeter : a supune; ~ SE (A) a se supune la.
sumision : supunere.
suo {accentuat pe u} : (posesiv singular) lui; ei; său; EL ~ al lui; al ei; al său; ~ PROPRIO propriul lui; propriul ei; propriul său.
suolo : podea, duşumea.
suos {accentuat pe u} : (posesiv plural) lui; ei; săi; LOS ~ ai lui; ai ei; ai săi; ~ PROPRIOS proprii lui; proprii ei; proprii săi.
supa : supă.
superfise : (s) suprafaţă; (dimensiuni) arie.
superfisial : superficial.
superior : (adj) mai sus.
supero : (s) vază pentru supă.
supervisador : supraveghetor.
supervisar : (v) a supraveghea.
suplicar : a cerşi.
suplicasion : cerşire.
supresion : suprimare.
suprimer : (v) a suprima.
suspender : (tr) a spânzura, a suspenda.
sustansa : substanţă.
sustantivo : substantiv.
sustentador : (s) susţinător.
sustentar : (financiar sau figurat) a susţine, a sprijini.
sustentasion : (s) sprijin; susţinere.
sustitu'e : Vedeţi: sustituer.
sustituer {timpuri neregulate prezentului şi imperativului: sustitu'e} : (v) a se substitui.
sustituto : (s, adj) înlocuitor.
susurrar : a şopti; a spune în şoaptă.
susurro : (s) şoaptă.
suterranio : metrou.
sutracsion : scădere.
sutraer {participiu trecut neregulat: sutrai'do} : a scădea.
sutrai'do : Vedeţi: sutraer.
suversivo : subversiv.
tabaco : tutun.
tabla : scândură; ~ GRA'FICA tablă grafică.
tacsi : (s) taxi.
taiar : a ciopli, a sculpta.
Tailandia : Tailanda.
taja : (s) pată.
tal : (singular) astfel (de).
talento : talent.
tales : (plural) astfel (de), asemenea, asemeni.
talo : (s) (de floare) tulpină.
tamben : de asemenea, şi.
tambor : (s) tobă.
tampon : (pentru o femeie) tampon.
tance : (s) (vehicul militar) tanc.
tanto : (adv) atât; atât de; ~ (ajetivo o adverbio} COMO la fel de (adjectiv sau adverb) ca; ~ COMO atât cât; ~ GRANDE COMO la fel de mare ca.
tantos : atâţia; ~ COMO atâţia cât.
tapete : covor; carpetă.
tapon : (s) (electric, etc.) ştecăr.
taponar : a conecta (ceva cu ştecăr).
tarde : (adj) la sfârşitul.
tardemente : (adv) la sfârşitul.
tardivamente : (adv) (după timpul aşteptat) târziu; întârziat.
tardivo : (adj) (după timpul aşteptat) târziu, tardiv.
tarifa : (s) (taxă pe mărfuri importate) tarif.
tasa : (s) ceaşcă; ~ DE VIDRO pahar (de sticlă).
taser se : a tăcea, a nu mai vorbi.
taso : (s) (comercial) preţ pe fiecare unitate; (de dobândă) procentaj.
te : (literă) t.
te : (pronume nenominativ singular) te, pe tine.
teatro : teatru.
te'cnica : (s) tehnică.
tecnicista : tehnician.
te'cnico : (adj) tehnic.
tecnoloji'a : tehnologie.
tecnolo'jico : tehnologic.
tecsto : text.
tei : ceai.
tela : pânză, cârpă; stofă; ~ DE MANO batistă, batic.
telefonar : a telefona.
telefonata : (s) convorbire telefonică.
tele'fono : (s) telefon.
telescopio : telescop.
television : (s) televiziune.
televisor : televizor.
tema : subiect, chestiune; temă.
temer : a se teme de.
temor : (s) teamă, temere.
temperamento : temperament.
temperatura : temperatură.
tempeto : (s) perioadă mică de timp.
tempo : (s) (ore, minute, etc.) timp; (s) perioadă de timp; EN ESO ~ atunci, în vremea aceea; ~ MUSICAL timp muzical; ~ DEL VERBO timp verbului; DURANTE MULTO ~ (adv) mult (timp).
temporaniamente : (adv) temporal.
temporanio : (adj) temporal.
tempranamente : (adv) la începutul.
temprano : (adj) la începutul.
tenda : cort.
tener {timpuri neregulate prezentului şi imperativului: tiene} : (a poseda) a avea; a ţine; NO ~ (MAS) a nu avea mai, a fi fără; ~ CALOR a fi cald.
tension : (s) tensiune, încordare.
tenso : (adj) încordat.
tentar : a încerca.
tentasion : tentaţie, ispită; DAR ~ A a tenta, a ispiti.
tentata : (s) încercare.
teori'a : teorie.
teo'rico : teoretic.
terminado : (adj) sfârşit, terminat, încheiat.
terminar : a (se) termina, a (se) sfârşi; ~ LA TELEFONATA a închide telefonul.
terminata : (s) sfârşit, încheiere.
te'rmino : termen.
Terra : (planetă) pământul.
terra : pământ, sol.
terremoto : cutremur pământului.
terreno : bucată de pământ, lot; curte; teren; ~ DE DORSO curte din spate; ~ DE FRENTE curte din faţă, bătătură.
territorio : teritoriu.
terror : teroare.
terrorismo : terorism.
terrorista : terorist.
teser : a ţese.
tesoreri'a : tezaur.
tesoro : (s) (avere) comoară.
testamento : (s) (document) testament.
testi'culo : testicul.
testil : textil.
testimoniante : (s) (în curte) martor.
testimoniar : (v) a depune mărturie.
testimonio : mărturie.
teta : suzetă, sfârc.
teto : (s) acoperiş; ~ INTERIOR tavan, plafon.
ti'a : tanti, mătuşă.
ti'e : unchi sau tanti.
tiempo : (meteorologic) vreme, timp; EL ~ ES CA'LIDO vremea e caldă; EL ~ ES FRIDO vremea e rece; EL ~ ES PLUVIOSO vremea e ploioasă; EL ~ ES VENTOSO vremea e vântoasă; EL ~ FASE CALOR vremea e cald; EL ~ FASE FRIDO vremea e rece; EL ~ FASE PLUVIA vremea e ploioasă; EL ~ FASE VENTO vremea e vântoasă.
tiene : Vedeţi: tener.
tigre : tigru.
timbre postal : (s) timbru poştal.
tina : cadă.
tinta : (s) vopsea; fard; pigment; ~ DE FASA (s) machiaj; ~ DE MURO vopsea de zid; ~ DE PAREDE vopsea de perete; ~ DE PLUMA cerneală.
ti'o : unchi.
ti'pico : tipic.
tipo : (s) fel, tip; NENGUNO ~ DE nici un fel de.
tirar : a trage (de); a târî; (un vehicul) a remorca.
tirata : (s) tragere.
ti'tulo : (s) titlu.
tjau : la revedere.
toaia : (s) prosop.
tocar : a atinge.
tocata : (s) atingere.
to'csico : otrăvitor, toxic.
tocsina : (s) otravă.
todavi'a : (adv) încă; chiar aşa; cu toate acestea.
todo : (singular) tot; ~ EL ... tot ...-ul, toată ...-a.
todos : (plural) toţi; ~ LOS ... toţi ...-ii, toate ...-ele.
tomate : pătlăgică roşie.
tomo : (carte) tom.
tono : (s) ton.
tormenta : (s) furtună, vijelie.
tornado : tornado.
torre : (s) turn.
torser (se) : a (se) răsuci.
torsita : (s) răsucire.
torta : (s) plăcintă.
tortruga : broască ţestoasă.
tortura : (s) tortură, chin.
torturar : a tortura, a chinui.
tose : (s) tuse.
toser : a tuşi.
tostar : (pâine) a prăji.
total : (s) total; ~ DE PUNTOS (s) scor.
tradision : tradiţie.
tradisional : tradiţional.
traducsion : traducere.
traductor : traducător.
traduser : a traduce.
tra'fico : (s) (de vehicule) circulaţie, trafic.
traison : trădare; ~ NASIONAL trădare naţională.
traisonar : (v) a trăda.
trajedia : tragedie; nenorocire.
tra'jico : tragic.
transijensa : (s) compromis.
transijer : a face un compromis, a compromite.
trasferensa : transfer, transferare.
trasferer (se) : a (se) transfera.
trasparente : transparent.
traspirar : a transpira.
traspirasion : (s) transpiraţie.
trasplantar : (v) a transplanta.
trasplantasion : (s) transplantare.
trasportar : a transporta.
trasportasion : transport, transportare.
tratamento : tratament.
tratar : a trata; a prelucra.
trava : traversă.
travaiar : a lucra.
travaieto : (s) (treabă) sarcină.
travaio : (s) muncă, lucrare.
tregua : armistiţiu.
tren : (s) tren.
trenta : treizeci.
trente'simo : (ordinal) treizecilea.
trentieme : (fracţie) treizecime.
tres : trei.
trese'simo : (ordinal) treilea.
tresieme : (fracţie) treime.
tria'ngulo : triunghi.
tribu : trib.
trisiclo : triciclu, tricicletă.
triste : (adj) trist.
triunfar : a reuşi.
triunfo : (s) reuşită, succes.
trocar : (troc) a schimba.
trocata : (s) (troc) schimb.
trompa : (muzical) trompetă.
tronar : a tuna.
tronata : (s) tunet.
troncar : (a scurta) a tăia.
tropical : tropical.
tro'picos : tropice.
trovar : a găsi (ceva sau cineva care unul caută).
truta : pastrav.
tu : (pronume nominativ singular) tu.
tualeta : dichisire, toaletă.
tuberculosi : tuberculoză.
tubo : tub, ţeavă.
tu'nel : (s) tunel; FASER UN ~ a face un tunel.
tuo {accentuat pe u} : (singular) tău, ta; EL ~ al tău, a ta.
tuorca : piuliţă.
tuos {accentuat pe u} : (plural) tăi, tale; LOS ~ ai tăi, ale tale.
Turci'a : Turcia.
turismo : turism.
turista : turist.
turno : (s) (într-un joc, etc.) rând; (schimbul munchei, etc.) schimb.
u : (literă) u.
Ucraina : Ucrainea.
ue : (literă) w.
u'lsera : (s) ulcer.
u'ltimamente : (adv) la sfârşit.
u'ltimo : (adj) ultim; EL ~ ANIO anul trecut.
umano : uman, omenesc.
u'mido : (adj) ud; umed; FASER ~ a uda.
un {sau una} : (articol) un, o.
uner (se) : a (se) uni.
une'simo : (ordinal) prim, întâi.
ungia : unghie; gheară.
Ungri'a : Ungaria.
u'nico : (adj) unic.
unida' : (s) unitate.
uniforme : (adj) uniform; (s) uniformă.
union : uniune.
universida' : universitate.
universo : univers.
uno : (număr) unu; (pronume persoanei nedeterminatã) se; UNA un, o; EL ~ EL OTRO reciproc; LOS UNOS LOS OTROS reciproc.
unos (sau unas) : (plural) nişte.
uracan : uragan.
Urano : Uranus.
urina : urină.
urinar : a urina.
urjensa : urgenţă.
urjente : urgent.
usante : (s) persoană care foloseşte; (adj) care foloseşte.
usar : a folosi, a uza.
uso : (s) folos; uz; uzaj.
usual : (adj) obişnuit, uzual.
usualmente : (adv) de obicei, uzual.
u'tero : uter.
u'til : util, folositor.
uva : strugure, bob de strugure; ~ SECA stafidă.
va : merg, mergi, merge, mergem, mergeţi {Vedeţi: andar}; (un timp viitor) voi, vei, va, vom, veţi, vor.
vacansa : (călătorie) vacanţă.
vacsina : vaccin.
vacsinar : a vaccina.
vacsinasion : vaccinare.
vacuida' : (s) vid; vacuum.
vacuo : (adj) gol, neocupat; scobit.
vagar : a rătăci.
vagon : vagon.
vajina : vagin.
vale : vale.
valer : (v) a valora; ~ EL ESFORSO a valora efortul.
va'lido : valabil.
valor : (s) valoare; DE POCO ~ de valoare mică, ieftin.
va'lvula : valvă, supapă.
vanida' : vanitate.
vanilia : vanilie.
vano : vanitos.
vapor : vapor, abur.
varieda' : varietate.
varios : diferiţi.
vasto : (adj) vast, imens.
ve : (literă) v; {Vedeţi: ver}.
vei'culo : vehicul; ~ TIRADO remorcă.
vejiga : (de corp) băşică.
vela : (s) (a unei navă) velă, pânză.
vena : venă.
vendedero : (s) magazin, prăvălie.
vendedor : vânzător.
vender : a vinde.
vendita : (s) (acţiune) vânzare.
vener {timpuri neregulate prezentului şi imperativului: viene} : a veni.
venerdi'a : vineri.
Venesuela : Venezuela.
vengansa : răzbunare.
vengar se (de) : a se răzbuna (pe).
venser : a înfrânge.
vente'simo : (ordinal) douăzecilea.
venti : douăzeci.
ventieme : (fracţie) douăzecime.
ventiladora : (s) ventilator.
ventilar : a face vânt.
vento : (s) vânt.
ventoso : vântos.
ventre : abdomen, burtă.
Venus : Venus.
ver : a vedea.
veramente : într-adevăr, cu adevărat.
verbo : verb.
verde : (adj) verde.
vergonia : (s) ruşine.
vergoniar se : a-i fi ruşine.
vergonioso : (adj) (sentiment) cu ruşine.
verida' : adevăr.
verme : (s) vierme.
vero : (adj) adevărat.
version : versiune.
vertical : vertical.
ves : (s) (ocazie) oră; ALGUNA ~ vreodată, cândva; OTRA ~ (adv) iar; A VESES uneori, câteodată; DE {X} VESES de X ori.
vester (se) : a (se) îmbrăca; ~ CON (haine) a-şi pune.
vestido : (s) (femeie) rochie.
vestimento : haine, îmbrăcăminte; ~ INTERIOR (de corp) rufe, rufărie.
veto : (s) veto; PONER EL ~ UN a opune veto la.
vi'a : (s) drum.
viajar : a călători.
viaje : (s) călătorie; ~ DE ANDATA I RETORNO călătorie de mers şi întoarcere; ~ DE UNA DIRECSION călătorie cu sens unic.
vi'ctima : victimă.
victoria : victorie.
vida : viaţă, trai.
vidro : sticlă; ~ REFLECSIVO oglindă.
vieio : vechi, bătrân.
viene : Vedeţi: vener.
Vietnam : Vietnam.
vijilante : (adj) vigilent.
vijilia : (ziua înainte) ajun.
vinagre : oţet.
vino : vin.
violar : a viola; a încălca.
violasion : violare; încălcare.
violensa : (în legea) violenţă nedreaptă.
violentida' : violenţă.
violento : violent.
violeta : (s) violetă; DE COLOR DE ~ (adj) violet.
violino : vioară.
virar : (a schimba direcţie) a coti, a vira; ~ EN EL A'NGULO a da colţul.
virata : (s) (schimbare de direcţie) cotitură, viraj.
vi'rgula de sitasion : semn citariu.
vi'rjen : virgin.
virtu' : virtute.
virtuoso : virtuos.
virus : virus.
visa : viză.
visible : vizibil.
visino : (s) vecin.
visio : (s) viciu, depravare.
visioso : vicios, depravat.
visita : (s) vizită.
visitante : vizitator.
visitar : a vizita.
vista : (s) vedere.
vitamina : vitamină.
vitrina : fereastră; vitrină.
viuva : văduvă.
viuvo : văduv.
Viva ...! : Trăiască ...!
vivente : (adj) viu.
viver : a trăi, a fi în viaţă.
vivo : (adj) viu.
vocablario : vocabular.
vocablo : (s) cuvânt.
vocal : (s) vocală.
volar : a zbura; a călători cu avionul.
volcano : vulcan.
volpe : vulpe.
volume : (fizică) volum.
volunta' : (s) voinţă.
voluntariamente : de bună voie.
voluntario : (s) voluntar; (adj) voluntar; SER UN ~ a fi voluntar; OFRESER SE COMO UN ~ a se oferi voluntar.
vomitar : a voma, a vomita.
vo'mito : (s) substanţă vomitată.
vos : (pronume plural) voi; dumneavoastră; (pronume respectuos singular) dumneavoastră.
vos todos : (pronume plural) voi; dumneavoastră.
vose : (s) voce.
vostro : (posesiv singular pluralului sau singularului respectuos) vostru; EL ~ al vostru.
vostros : (posesiv plural pluralului sau singularului respectuos) voştri; LOS ~ ai voştri.
votar : a vota.
voto : (s) vot; buletin de vot.


Dacă dvs. descoperiţi greşeli în(pe) această pagină, scrieţi-mi, vă rog--David Crandall:

Mulţumesc.

A se întoarce la tabla materii